MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.5.19 / dotaz č. 107757
Dobrý den,
jakou nejjednodušší cestou lze monitorovat spotřeby energií a případně i vody v nemovitostech o 2 - 6 bytech?
Existuje nějaký "přehled technologií?"
Děkuji předem za vyjádření
Monitorování spotřeby energie lze rozdělit podle formy energie, jak jistě tušíte.

Monitorování (měření) elektřiny se provádí dnes elektronickým měřídlem- elektroměrem. Elektroměr u bytů a domů s malými měřicími proudy jsou tzv. přímé elektroměry, Tedy měřený proud prochází elektroměrem a elektronika v samotném elektroměru, podle jeho druhu měří spotřebovanou nebo vyrobenou elektřinu, a to buď v činném nebo jalovém (kapacitním) kvadrantu (kvadrantech). Elektroměry podle druhu měření mohou být jednofázové nebo třífázové. Elektroměry, ostatně jako většina fakturačních měřidel, jsou dnes v majetku distribučních společností. Je tomu tak i proto, že měřidlo pokud nechcete nějaký moderní (speciální - smart meter) si neplatíte - ale hradí ho vždy distribuční společnost. A ta odpovídá za přesnost a kalibraci takového instalovaného měřidla. Po technické stránce by samozřejmě bylo možné, abyste data získával přímo z tohoto fakturačního elektroměru, což však většina nebo žádná distribuční společnost nechce, neboť dnes všechny vyráběné elektroměry jsou elektronické a distribuční společnosti se bojí ohledně nabourání do měřicího softwaru. Tak že při použití fakturačního elektroměru musíte použít pouze odečítání optické, které se však hodí pouze pro kontrolu (sledování), ale spíše statistického charakteru.
Chcete-li však pomocí elektroměru něco řídit, je nutné investovat do vlastního digitálního chytrého elektroměru, který bude zapojen až za za fakturační elektroměr. Bohužel se tedy bude měřit 2x, ale s tím jako spotřebitel nice nenaděláte. Poté máte na výběr si zvolit, jestli chcete změřená data posílat drátově či bezdrátově. Vzhledem k možnému zneužití, pokud se změřená data používají i pro regulaci, se doporučuje nepoužívat pokud je to možné, bezdrátový přístup. Pokud to možné není, doporučuje se vnitřní síť zabezpečit pomocí vyjmenovaných IP adres nebo vnitřní adresace HW a zamezit tak útočníkovi možnost narušení měření, regulace a vyhodnocování.

Měření spotřeby plynu se většinou neinstaluje další chytrý měřič spotřeby plynu (plynoměr), protože se jedná o měření tepelných zdrojů a tepelných spotřebičů, které mají poměrně velkou dobu setrvačnosti a nelze je zapnout a vypnout ve vteřinách nebo méně jako elektřinu a postačuje tedy pouze informativní pomalé fakturační měření.

U měření spotřeby vody (vodoměru) se dnes využívá obou základních metod měření. Pokud využijete stávající fakturační vodoměr, pak na něj instalujete optické snímací zařízení. Někteří instalatéři elektro však dávají přednost již instalaci chytrého elektroměru, který pokud vyhovuje dané třídě přesnosti a má certifikaci, je možné ho použít i jako hlavní fakturační. Zatím jsem neviděl, že by dobrovolně distribuční vodárenská společnost tyto chytré vodoměry instalovala, čeká Vás tedy doplatek za chytrý vodoměr. Výstup je možno zvolit drátový nebo bezdrátový. Mnohem důležitější u vodoměrů je ale instalace stop ventilu, který bych vám doporučil ať již pro byt nebo pro bytový dům jako celek. Chytrý vodoměr si je schopen zapamatovat hodinové, denní i týdenní průběhy spotřeby vody a v návaznosti na softwarové vybavení je schopno rozpoznat například i prasklou vodovodní přípojku za elektroměrem nebo prasklou hadici u pračky. Pojistný ventil tak slouží jako jakýsi jistič před elektroměrem, který neodhaluje pouze maximální hodnotu možného výtoku (spotřeby) vody ale analyzuje její průběh a srovnává tuto hodnotu se standardními průběhy spotřeby.

U měření spotřeby tepelné energie existuje dnes pouze jediná a správná přesná metoda měření, která se provádí kalorimetrem. Jedná se o měření průtoku topného média, za pomocí snímání teploty přívodní části tepla a zpátečky. Bohužel se tímto způsobem měření dají měřit pouze nové instalace, které nemají tzv. stoupačkový - svislý rozvod, ale vodorovný, po jednotlivých bytech. Zjišťování údajů z jiných nekalibrovaných měřidel, někdy nazývané jako měřidla - je pouze velmi orientační a slouží pouze jako podklad pro výpočet rozúčtování, které se dále upravuje (+ i -).

Vždy je však nutno říci, že každá sranda něco stojí. Pokud chi tedy mít všechny údaje o spotřebě energií vždy k dispozici, nejlépe on-line, pak musíte počítat nejen s prvotními náklady na pořízení takového systému, ale náklady na ukládání změřených dat a další náklady, vztahující se při výměně měřidel nebo jejich recertifikace (kalibrace). Proto někteří uživatelé stále volí ekonomickou cestu - pro menší počet měřidel, opisování stavu a vedení ruční evidence.

Druhy technologie je odvislá od výrobce měřidla, který má s využívanou technologií delší zkušenosti a dokáže garantovat i délku správného měření měřidla. Proto orientaci o výběru druhu technologie je nutno svěřit odborné firmě, jehož výběr přesahuje možnost energetického poradenství EKIS - jedná se o doporučení konkrétních firem. Naše doporučení je vybrat firmu, která podle všech používaných forem energií má v nabídce a instaluje odpovídající měřidla a software, podívat se na reference a požádat je o kontakt na někoho nejblíže vašemu okolí.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk