MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.5.19 / dotaz č. 107833
Dobrý den,
donesla se ke mně informace že dojde ke změně vyhlášky 78/2013 podle které se hodnotí energetická náročnost budovy. Již nyní mám objednávku od jedné firmy připravit její domy do standartu roku 2020. Budou požadavky především na rodinné domy odlišné v nové vyhlášce oproti té co platí nyní již nyní zde mám uvedeny hodnoty pro nulovou budovu. Jde mi o to zda když výpočet provedu podle nyní platné vyhlášky budou budovy vyhovující i podle nové vyhlášky. Děkuji za odpověď
Dobrý den
z Vašeho dotazu není zřejmé, zda se jedná o výstavbu nových nebo úpravu stávajících domů. Pokud jde o novou výstavbu, tak již podle stávajícího zákona 409/2000 Sb. v platném znění musí podle §7, odst. 1c, být od 1.1.2020 všechny domy s energeticky vztažnou podlahovou plochou menší než 350 m2 stavěny jako budovy s téměř nulovou spotřebou, což neznamená pasivní dům, ale podle §2w zákona budovu velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba by měla být (podle novely zák. 406) ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Podle platné vyhl. 78/2013 Sb. postačuje podle §6, odst. 1 vyhl. Když "Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu". Jedná se o neobnovitelnou a celkovou primární energii a průměrný součinitel prostupu tepla budovy. Zatím není k dispozici návrh novely vyhl. 78, která bude zahrnovat změny v novele zákona 406, ale s největší pravděpodobností bude podmínka stejná. Diskutovalo se také, že bude zmírněn koef. neobnovitelné energie pro el. energii, ale pokud nebude znám alespoň návrh novely vyhl. 78, nelze s tím počítat. Totéž platí pro podmínky při změnách dokončených budov, ale pokud má podmínka pro výstavbu nových budov s téměř nulovou spotřebou platit od 1.1.2020, nedá se předpokládat, že by něco podobného mělo platit i pro změnu stávajících budov. Navíc při takovýchto změnách platí vždy nějaké přechodné období pro již zahájené stavby nebo pro probíhající nebo ukončené stavební řízení.