MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

29.5.19 / dotaz č. 107846
Hezký den, chystáme se vyměnit francouzské dveře za energeticky úspornější. Od dodavatelů máme 2 nabídky - prosím o pomoc s jejich porovnáním v poměru cena versus izolační schopnosti. Nabídky posílám emailem. Děkuji!
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.
Vzhledem k principu objektivity poradenství nebudu uvádět firemní názvy a rovněž se nemohu přiklánět nebo prosazovat konkrétního výrobce. V obou případech se jedná o zavedené výrobce a dodavatele.
Balkónové okno bude rozměru 2,6 x 2,3 m s tím, že polovina prosklení bude pevná, druhá polovina posuvná, materiál plast. Neliší se příliš cena, která je téměř shodná, blíží se 50 tis. Kč včetně DPH, rozdíl činí cca 3 tis. Kč. To může být i tím, jaké položky jsou k základní ceně dále připočítány a vyžaduje to hlubší prozkoumání několika stránkového textu nabídek a něco bych, pokud bych byl na Vašem místě, musel řešit i dotazem s žádostí upřesnění. To jsou například položky demontáže původní výplně, její likvidace ale především montáže. Například není úplně zřejmé, jak bude řešena, nebo je-li vůbec započítána montáž s osazením vnitřní parotěsné pásky a vnějšího propustného uzávěru osazovací spáry vnější páskou. V jednom případě je uváděno zednické začištění bez APU lišty, ve druhém je parotěsná páska uváděna jako doporučení, ale není zřejmé je-li tam či ne. Zde je dobré vědět, že aby tyto pásky byly dobře umístěny, je nutná lepší zednická příprava otvoru po vybourání původní výplně. To je náročné na čas, nestihne se za den, a tudíž se při výměnách nenabízí. Každý mnohem raději má nepříjemnosti spojené s pracemi za sebou. Kromě toho by to bylo zvýšení ceny za montáž.
S tím souvisí i způsob kotvení, navrženo patrně standardně na turbošrouby do zdiva. Pozor, výplň je velká, její stabilizace by si zasloužila v některých místech pásové kotvy nebo L kotvy. Závisí ale i na zdivu, ve kterém má kotva držet. V křehkých děrovaných cihlách a podobném materiálu to nebude žádná sláva, pak je potřeba zvážit příslušné jiné kotvy (hmoždinky apod.).
K vlastnímu energetickému srovnání. Je obtížné, neboť v jednom případě přesná specifikace chybí. Ten uváděný: rám má stavební hloubku 76 mm, dvě dorazová a středové těsnění, zasklení 3-sklem Ug 0,7 (W/m2.K), Rw 33 dB a dokonce se dočítáme v obecné části nabídky, že Uw celého okna by mělo být pro 3-skla 0,89 (W/m2.K). Ono tedy záleží ještě i na poměru plochy rámu a skla, tedy není to přesně ta hodnota, ale budiž. Uf rámu uváděno není, jen 6 komor rám, 5 komor křídlo.
Ve druhém případě je to na technické specifikace skoupé, ale tím nechci říci, že se jedná o nekvalitní věc, jinak by nebyla tak dlouhá záruka, tuším 6 let. Nezbylo než najít na webu a něco v seznamu SVT NZÚ.
Rám má stavební hloubku 73 mm, dvě dorazová těsnění (středové není), zasklení – a zde to chápu z popisu tak, že se jedná o 2-sklo, Ug by pak bylo 1,1 (W/m2.K), Rw neuváděno. Uw celého okna s 2-sklem by mělo být podle SVT 1,3 až 1,2 (W/m2.K), a to při Uf rámu 1,3, profil 5-komor.
Pokud je to takto, zjevně vyšší energetické účinnosti dosahuje výplň s větší stavební hloubkou rámu a především osazené 3-sklem, tedy celkový parametr Uw 0,89 oproti s 2-sklem cca 1,2. Nevím, snad návrh použití 2-skla vyšlo z nepřesného zadání.
Z pohledu normy - požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro okno 1,5 (W/m2.K). Doporučená hodnota je 1,2 (W/m2.K). Pro nízkoenergetickou výstavbu je U 0,8 až 0,6 (W/m2.K).
Pokud by se místo uvedeného 2-skla v tom druhém případě použilo v totožném rámu 3-sklo (výrobce připouští), uvádí se orientačně Uw 0,92 (W/m2.K), tedy již je to srovnatelné a oboje z pohledu normy velmi dobře.
Dále je potřeba se poptat na řešení a izolační vlastnosti podkladního profilu, tedy v textech nazýváno „parapetní lišta dole“ nebo „rozšíření podkladní profil“. To pak řešit v souvislosti s tvarem detailu a tepelného mostu dole, což bývá při podcenění nejčastější příčinou závad.
Ing. J. Veselý, poradce,
Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II 25, České Budějovice.