MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

10.6.19 / dotaz č. 108183
Dobrý den,

firma mi staví dům z ytongu (45 cm šíře, YQ Lambda YQ) a potřeboval bych znát Váš odborný názor, jestli ve zdech viz přiložené fotografie nejsou tepelné mosty?

Je vidět, že cihle mají oplácené roh a jsou tam díry a já nevím jestli je to takto v normě nebo je to špatně. Případně čím díry vyplnit, aby tam ty tepelné mosty nevznikly. V projektu už není plánovaná další vrstva zateplovací.

Předem moc děkuji za názor, moc mi to pomůže.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.
Z přiložených foto je patrné, že provedení zdiva dopadlo, resp. probíhá velmi nešťastně. Na prvním místě mě napadá způsob technického dozoru na stavbě, který by měl zasáhnout daleko dříve, nejlépe hned na začátku zdění a vyvodit nějaká opatření.
Použité pórobetonové zdivo je sice s ohledem na své vyšší tepelně izolační vlastnosti dobré, ale je to vykoupeno významným snížením pevnosti prvků.
Tvárnice trpí především při manipulaci a samozřejmě přepravě po českých silnicích. Překládání palet na různých skládkách vždy vede k vyšší míře poškození. Ideální stav je cesta od výrobce přímo na stavbu a s dodržením zásad manipulace. Ovšem i na autě během jízdy nelze prasknutí a poškození vyloučit.
Pátral jsem zběžně v technickém předpisu výrobce pro provádění, jak se staví k přejímce výrobků po doručení na stavbu a jakou míru poškození tvárnice považuje za přijatelnou a nenarazil jsem na nic. Možná to někde bude. Tím chci říci, že mnoho tvárnic nemělo být použito, mohly být použity snad na nějaké přířezy apod. Nejlépe měla proběhnout reklamace a požadováno dodání jiných, nepoškozených. To by ale měl řešit nejen dozor, ale automaticky i solidní dodavatel, který vidí, co a v jakém stavu dojelo.
Když si otevřete na webu výrobce složku ke stažení, naleznete jednak návod a pokyny pro bezpečnou přepravu, manipulaci a skladování, kde je patrné, jak asi realita, pokud to dělají nepoučení, vypadá. Dále je tam pracovní postup, kde je na doprovodných foto vidět, jak by asi měla zeď vypadat. Ani tam není vše naprosto nepoškozené, ale pokud nějaký šrám je, pak je velmi malý.
Tedy s určitým malým poškozením se počítá. Za tím účelem výrobce dodává doplňkový sortiment – vysprávkovou maltu, která je určená k opravám pórobetonových výrobků.
Z technických vlastností nás zajímá tepelná vodivost, je uváděn součinitel tepelné vodivosti λ 0,16 W/m.K. Pro vlastní zdivo typu, který máte, je uváděn součinitel tepelné vodivosti 0,08 W/m.K. Tedy místa provedená vysprávkovou maltou jsou 2x horší. To vypadá nepříjemně, ale lokálně a občas se to dá přežít. Konec konců nic lepšího, pokud nemá dojít k celoplošnému dodatečnému zateplení, nevymyslíme. Důležité je dohlédnout, aby vysprávkou malta byla rozmíchána dle předpisu a měla skutečně ony deklarované vlastnosti, jedná se totiž o maltu lehčenou.
Hrubou chybou by bylo použití obyčejné VPC malty, to by výrazné tepelné mosty skutečně vznikly, neboť poškození je dle foto někde opravdu až do poloviny suché svislé spáry na drážky. Také by nemělo někoho napadnout vyřešit to „vše řešící“ PU pěnou.
Dále bude důležité zvolit správný omítkový systém. Doporučené jsou rovněž na webu vyjmenované. Vhodná bude lehčená tepelně izolační vnější omítka v tloušťce kolem 20 mm, čímž také dojde k vylepšení zdiva. K tomu vhodný finální štuk.
Pár poznámek ke zdění z foto:
Není v jedné řadě (2.řada patrně na jedné straně domu) dodržena minimální převazba 100 mm.
Některé svislé spáry na zámky příliš velké (pěna), možná vylámaná některá pera. To chtělo řešit přířezem a pokud je svislá hladká spára, lepí se rovněž tenkou 1 mm zdící maltou.
V některých podobných případech nepovedeného zdění jsem na stavbu přizval technika výrobce k jeho odbornému vyjádření a upřesnění technologického postupu opravy. Je dobré nenechat si hned namluvit, že je to OK a v normě, často to zástupci různých stran mají tendenci bagatelizovat.
Ing. J. Veselý, poradce,
Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II 25, České Budějovice.
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk