MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

21.6.19 / dotaz č. 108576
Vážená paní, vážený pane,

rád bych se touto cestou dotázal na možnosti ohledně získání dotací v návaznosti na rekonstrukční práce probíhající na venkovském stavení poblíž Českých Budějovic.
Jedná se chalupu z části roubenou (staré roubení nahrazeno novým) a z části kamenou. V rámci zobytnění půdního prostoru byla stržena střecha která bude nahrazena zcela novou střechou se zateplením, podlaha mezi přízemím a půdou bude taktéž nová. Krbová kamna s výměníkem byla nahrazena elektrokotlem (rozvody hotové, kotel bude zapojen až na závěr rekonstrukce).

1) Je i v tomto roce možno získat dotaci v rámci programu, kdy je topení na tuhá fosilní paliva nahrazeno elektrokotlem? Jaké jsou podmínky pro získání, jaká je zhruba finanční náročnost (projekt, odborný posudek, poplatky apod.)?

2) S novou střechou bychom chtěli vyřešit i využití dešťové vody a to pro zalévání zahrady. Jo možno o dotaci požádat i poté co bude systém zachytávání dešťové vody vybudován? Jaké jsou podmínky pro získání, jaká je zhruba finanční náročnost (projekt, odborný posudek, poplatky apod.)?

3) Dále jsem se dočetl, že by údajně měla být možnost získání dotace také na venkovní stínící techniku.
Rádi bychom střešní okna Velux osadili venkovní žaluzií, což je jistá investice a případná dotace by nám v tomto směru pomohla.

Děkuji Vám a jsem s pozdravem.
Dobrý den,
děkujeme za váš dotaz a pokusím se postupně odpovědět:

1) Na změnu vytápění ve stávajících rodinných domech jsou určeny dva dotační programy - Nová zelená úsporám (NZU) a Kotlíkové dotace. Bohužel ani jeden z programů neposkytuje dotaci na vámi zamýšlenou změnu topení, tedy přechod na elektřinu.

2) Na zateplení střešního pláště je možné využít dotační program NZU. Principem programu je dosáhnout určité úspory a snížit energetickou náročnost. Vše se provádí pomocí výpočtů a abyste splnili základní kategorii (oblast A.0), je třeba navrženými opatřeními dosáhnout úspory minimálně 20% a zároveň musí být tloušťka izolace navržena v dostatečné síle (požadavek je 0,9*doporučenou hodnoty z normy ČSN 730540). Pokud budou splněna tato kritéria, je možné získat podporu 500 Kč/m2 zateplované plochy. Pro podání žádosti je třeba vždy jako povinná příloha projektová dokumentace a energetické výpočty. Tyto dokumenty vám zpracují projektant a energetický specialista a lze na ně získat dotaci až 25 000 Kč.
Pokud chcete zachytávat dešťovou vodu ze střechy, tak zde je možné využít dotační program Dešťovka. V případě jednoduchého systému pouze pro zálivku zahrady lze získat dotaci až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 objemu nádrže. Minimální objem nádrže se určuje jednoduchým výpočtem. K žádosti je potřeba jednoduchý odborný posudek, který může zpracovat projektant TZB nebo i dodavatel systému. Je možné celou akci zrealizovat a zažádat zpětně do 12ti měsíců za předpokladu, že splníte podmínky a program nebude ukončen.

3) Na venkovní stínící techniku lze využít opět program NZU. O podporu v této oblasti však nelze žádat samostatně, ale výhradně s podáním žádosti na zateplení či výměnu oken. Ve vašem případě by tedy byla možnost spojit to s dotací na zateplení střechy. Výše dotace je pak 500 Kč/m2 stíněné výplně otvoru.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, poradce ECČB