MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

8.7.19 / dotaz č. 109021
Dobrý den,
V našem SVJ má každá jednotka svůj komín. Je možné někde dohledat, jak která jednotka komín využívá? Či má nahlasene? Jedná se mi o souseda, který využívat dlouhodobé krb, ale neřeší revize. Navíc má kourovod vedený těsně pod stropem přes půlku bytu.
Děkuji
Využívání komínů by měla řešit smlouva SVJ, a to včetně mechanismu legislativně povinných kontrol. Při založení SVJ měla být provedena tzv."pasportizace", tedy zakreslení komínů a jednotlivých připojených bytů. Současně měl být stanoven mechanismus povinných kontrol - tj.centrálně objednáno a placeno SVJ nebo objednáno a placeno jednotlivými uživateli.
Nikam se využívání komínů prakticky nehlásilo a nehlásí.
Vámi popsaný problém je tedy v prvé řadě nutno řešit na úrovni SVJ a pokud nebylo využívání komínů spolu s nutnou údržbou a kontrolou zakotveno ve stanovách SVJ, tak tento omyl napravit.
Pokud jsou vztahy mezi jednotlivými členy SVJ natolik napjaté, že není možno konkrétního člena interně donutit k vykonávání legislativních povinností (revize, kontroly a čištění spalinových cest), lze se obrátit na místně příslušný stavební úřad s žádostí o zjednání nápravy z hlediska přímého ohrožení.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice tisk