MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

8.7.19 / dotaz č. 109034
Dobrý den, mohli byste mi prosím polopaticky vysvětlit, jak vypočítám celkovou vytápěnou plochu za 365 dnů pro rozúčtování tepla, teplé vody a vytápěnou plochu přepočtenou dle denních podílů? Děkuji!

Dobrý den a děkuji za dotaz.
Pro rozúčtování nákladů na vytápění a na dodávku teplé vody platí v současné době vyhláška MMR č. 269/2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška stanoví:
Rozdělení celoročních celkových nákladů na vytápění na složku základní a na složku spotřební:
Celková základní složka domu se na jednotlivé byty rozdělí podle započitatelné podlahové plochy jednotlivých bytů. Započitatelnou podlahovou plochou je podlahová plocha všech místností bytu. U místností opatřených topným tělesem je to jejich podlahová plocha. U místností, které jsou součástí bytu a nejsou opatřeny topným tělesem se jejich podlahová plocha vynásobí koeficienty, které jsou uvedeny v příloze č. 1 část A vyhlášky. Dále vyhláška uvádí způsob přepočítání místností s rozdílnou výškou stropů, případně místností se zkosenými stropy.
Celková spotřební složka domu se na jednotlivé byty rozdělí podle náměrů na měřidlech spotřeby tepla nebo na poměrových měřidlech.(indikátorech vytápění)
Celkové celoroční náklady na poskytování teplé vody (náklady na vodu a na teplo k jejímu ohřevu) se rozdělují rovněž na složku základní a na složku spotřební Základní složka domu se rozděluje na jednotlivé byty podle jejich podlahové plochy. Spotřební složka se na jednotlivé byty rozděluje podle náměrů vodoměrů.
V případě, že dojde v průběhu roku ke změně příjemce služeb – změně uživatele bytu - je nutno základní i spotřební složku nákladů na vytápění a základní a spotřební složku nákladů na poskytování teplé vody rozdělit mezi stávajícího a nového příjemce služeb. Způsob rozdělení opět uvádí vyhláška a to v § 5 odst. (5) a v § 6.
(5) Dojde-li ke změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období a nejsou-li známy odečty naměřených hodnot měřidla podle zákona o metrologii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo instalovaného vodoměru k termínu změny, poskytovatel služeb rozdělí
a) spotřební složku nákladů na vytápění podle skutečné klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období před a po termínu změny; nejsou-li tyto údaje známy, podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,
b) základní složku nákladů na vytápění v poměru počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového prostoru před a po termínu změny příjemce služeb,
c) spotřební složku nákladů na poskytování teplé vody včetně nákladů na spotřebovanou vodu podle průměrného počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb a počtu dnů zúčtovacího období, v případě rozúčtování podle podlahové plochy jen podle počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na původního a nového příjemce služeb, nedohodnou-li se původní a nový příjemce služeb jinak,
d) základní složku nákladů na poskytování teplé vody podle počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na původního a nového příjemce služeb.
(6) Dojde-li ke změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období a jsou-li provedeny odečty měřidla podle zákona o metrologii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo instalovaného vodoměru k termínu změny příjemce služeb, poskytovatel služeb rozdělí
a) základní složku nákladů na vytápění v poměru počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového prostoru před a po termínu změny příjemce služeb,
b) spotřební složku nákladů na vytápění v poměru součtů zjištěných přepočtených náměrů instalovaných měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění,
c) základní složku nákladů na teplo na poskytování teplé vody podle počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na původního a nového příjemce služeb,
d) spotřební složku nákladů na teplo na poskytování teplé vody a náklady na spotřebovanou vodu v poměru součtu náměrů bytových vodoměrů na teplou vodu, které připadají na původního a nového příjemce služeb.

Ing. Jaroslav Winkler
Energetický poradce ECCB