MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

8.7.19 / dotaz č. 109038
Dobrý den, zdravím Vás a obracím se na Vás s žádostí o radu při výběru nového zdroje vytápění. Máme starý kotel a bude muset být nahrazen. Pročítal sem si různá fora a jde mi z toho hlava kolem. Jedná se o rodiný dům zastavěná plocha 120m2 jedno parto pak nezateplená štítová střecha , většina oken již vyměněna za plastová, plyn je ukončen na hranici pozemku. V současné době máte kotel na koks/dříví topíme převážně dřívím výkon kotle 20kw. Rozpočet na tuhle akci je cca 150 tisíc.

Naše prvotní myšlenka byl automat na pelety , nicméně když sem různě poptával ve firmách každý od toho odrazuje, že prý se nedoplatíme. Jo všichni by chtěli dát tepelný čerpadlo za 300 tisíc na to ale nemáme. Nevím ani na koho se obrátit , jelikož nikdo nemá zájem mi něco doporučit či zpracovat nějakou nabídku (kterou bych si rád i zaplatil) jelikož by byla realizace až příští rok.

Budu rád za jakékoliv postřehy jestli plyn , automat na pelety , nebo kotel na biomasu ruční přikládání. Děkuji Vám.
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz.

Pro náhradu vašeho stávajícího kotle na koks jiným tepelným zdrojem by bylo vhodné využít probíhající akce „kotlíkové dotace“, která směřuje k náhradě kotlů na tuhá paliva jinými tepelnými zdroji. A k této náhradě využít možnosti získání dotace. Nebo využít dotačního programu „nová zelená úsporám“, který rovněž směřuje ke snížení spotřeby tuhých paliv za podpory státní dotace.
Tepelný zdroje pro vytápění případně i pro přípravu teplé vody je možno zvolit podle několika hledisek:
1 ) podle dostupnosti paliva
- zemní plyn, pokud je zaveden do domu, nebo alespoň na hranici pozemku
- dřevěné pelety
- tepelné čerpadlo
- kusové dřevo
- možnost napojení na soustavu centrálního zásobování teplem
- instalace termosolárních nebo fotovoltaických panelůt
2) podle pořizovacích nákladů
3) podle budoucích provozních nákladů
4) podle náročnosti na dobu obsluhy
5) podle možných dalších nákladů, které změna tepelného zdroje vyvolá. Např. nutnost vložkování komína při instalaci plynového kondenzačního kotle, nutnost instalace akumulační nádrže při použití kotle s možností ručního přikládání apod.
I ze stručného přehledu je zřejmé, že můžeme volit z více možností. Je nutno určit, které hledisko je přednostní. A uvážit, že tepelný zdroj volíme na dobu jeho životnosti tj. přibližně na 15 - 20 let.
Některá hlediska si zdánlivě odporují. Např. zmiňované tepelné čerpadlo vyžaduje vyšší pořizovací náklad, ale jeho provozní náklady budou po dobu životnosti nejnižší.
Volba vyžaduje podrobnější rozbor a dostatek podkladů. Jednou ze základních a nezbytných informací je znalost tepelné ztráty vytápěného domu. Informace o výkonu stávajícího kotle 20 kW je nedostačující. Původní teplená ztráta se jistě snížila instalací nových plastových oken. Z tepelné ztráty pak vyplyne i potřebný výkon kotle. Požadovaný výkon kotle bude mít vliv i na jeho cenu. Pak i uváděná cena za tepelné čerpadlo 300 000 Kč nemusí odpovídat skutečné potřebě výkonu
Jako začátek výměny kotle by bylo vhodné požádat projektanta topenáře o výpočet tepelné ztráty domu. Uvážit požadavky na tepelný zdroj s perspektivou požívání po celou dobu životnosti. Požádat některou z firem nabízejících dodávku a montáž tepelného čerpadla o cenovou nabídku. Obdobně požádat některou z firem o cenovou nabídku na plynový kondenzační kotel. V každém případě se snažit využít některý z dotačních programů a tím snížit náklady na výměnu kotle na minimum
Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB.