MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.7.19 / dotaz č. 109070
Vážení,

prosím o sdělení, zda v bytovém objektu, pro odečet spotřeby tepla, je nezbytné, aby byly osazeny kalorimetry jednoho typu. V případě, že jsou osazen dva typy kalorimetrů, zda se jedná o vadnou realizaci.

Předem děkuji za Vaši reakci, jsem s pozdravem.
Dobrý den,

problematice kolem měření tepla se věnuje vyhláška 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

§7a odst. (2) zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.

Touto vyhláškou by se měl řídit ten, kdo měřící a regulační prvky navrhoval - nejčastěji projektant. Pokud jsou v projektu různé typy kalorimetrů, jedná se o vadu v projektové dokumentaci. Pokud realizaci proběhla přímou objednávkou bez zpracování projektové dokumentace, záleží na tom, jakým způsobem byla realizace zadána a případně na konkrétním znění smlouvy o dílo.

S pozdravem,

Ing. Karel Šafařík

Anylopex plus s.r.o.

Odpovídá:  Ing. Karel Šafařík - EKIS Praha Anylopex tisk