MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

10.7.19 / dotaz č. 109095
Dobrý den,

musí se provádět revize nebo kontrola výfuku dieselagregátu, který slouží jako náhradní zdroj energie pro hypermarket v případě výpadku elektřiny? Pokud ano, jak často. Tento komín se v podstatě nepoužívá.

děkuji za odpověď.
Povinnosti stanovené obecně požárním zákonem a konkretizovány vyhláškou 34/2016 Sb. se týkají obecně všech spalinových cest, a to bez ohledu na četnost jejich využití.
Odtah spalin dieselagregátu tedy musí mít platnou revizní zprávu spalinové cesty (vystavenou v rámci uvedení do provozu) a musí být pravidelně kontrolován v termínech dle výše uvedené vyhlášky (viz.např. https://www.kominy-komin.cz/kominictvi/ ). Pro spalování kapalných paliv ve spotřebičich s výkonem nad 50 kW je obecně předepsán termín kontroly a čištění 1 x ročně, přičemž provozním řádem spotřebiče může být teoreticky stanovena četnost vyšší.
Odvody spalin od dieselagregátů mívají obvykle poměrně vysoké nároky na materiálové a technické provedení, díky čemuž mohou být (a bývají) zdrojem problémů. Doporučujeme údržbu spalinových cest nepodceňovat a zařadit ji mezi pravidelně a systematicky prováděné úkony údržby objektu.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Ostatní
tisk