MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

29.7.19 / dotaz č. 109628
Zajímalo by mě zateplení štítu sedlové střechy u NED. Od projektantky jsme nedostali tento prvek v detailu. Izolace je minerální vata mezi a pod krokvemi. Zvenku je plášť budovy zateplen 30cm polystyrenu. Zdivo má součinitel tepelné vodivosti 0,161 W/mK. V místě štítu je obálka zateplení přerušena cihlami. Bojím se tepelného mostu a případné kondenzace vody. Přikládám obrázek posledního stavu. Nakreslil jsem možné seříznutí cihel na prostup izolace, ale nevím, jak by to dopadlo staticky… https://imgur.com/a/eRybmD3
Dobrý den,
tento detail by bylo vhodné posoudit v rámci řešení tepelně technického detailu. Nicméně štít bude izolovaný vnější zateplením a uvnitř bude v rovině krokví a pod nimi tepelná izolace. Tudíž si myslím, že by detail měl být v pořádku.
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD tisk