MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

16.8.19 / dotaz č. 110264
Mám tři roky starou FVE, na které byla provedena revize při připojení k síti. Rád bych zjistil, jak často se musí podle zákona revize fotovoltaiky provádět, zaslechl jsem něco o 2 letech, 4 letech nebo dokonce 5 letech. Je povinnost daná zákonem nebo nějakou jinou normou (ČSN,EN)? Má elektromontér fotovoltaických systémů pravomoc revizi udělat (předpokládám , že ano). Pokud není revize po určité době a stane se nějaká nehoda (například požár apod.) , může pojišťovna odmítnout plnění?
Délku (nebo přímo termín) další opakované revize by měl revizní technik uvést přímo ve výchozí revizní zprávě. Délka opakovaní revizí je určena podle ČSN 33 1500, konkrétně v tabulce č. 1. Pokud se jedná o venkovní fotovoltaický systém, bez chemického prostředí a otřesů, s výskytem vody (což vždy bude), pak je délka opakované revize 4 roky. Je však vždy zapotřebí se podívat do výchozí revizní zprávy, jak určil projektant nebo revizní technik druh a nebezpečnost prostředí - to bude mít vždy přednost.
Elektromontér fotovoltaických systémů, pokud nemá revizní oprávnění podle vyhl. 50/1978 Sb. §9, nemůže sám o sobě provádět revizi. To vždy musí způsobilý revizní technik.
Ano, pokud není v domácnosti nebo i na výrobně elektřiny provedena opakovaná revize, může (nemusí) pojišťovna snížit vyplacené pojistné plnění, v krajním případě i odmítnout plnění. Vždy se bude jednat o skutečnost, zda existovala přímá souvislost mezi neprovedením revize (třeba neodstranění podmínek a chyb z minulé revize) a na základě těchto skutečností došlo na předmětných zařízeních ke vzniku požáru a jeho šíření.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk