MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

26.8.19 / dotaz č. 110302
Dobrý den,
reaguji na Vaši odpověď na dotaz č. 110198. Předem Vám velmi děkuji za odpověď a posílám doplnění z fotkami.

Jedná se o RD r oku 1906, střecha betonová, s kontralatěmi. Původně něco jako letní sídlo.
Původní majitel během rekonstrukce provedl následující úpravy a dle mého soudu špatné:
- pojistná hydroizolace z Jutafolu, z parotěsného materiálu
- mezikrokevní izolace natlačena až k pojistné hydroizolaci

Mé úpravy:
- hydroizolace ponechána, neboť bych jinak musel předělat celou střechu, pouze v místě překryvu izolací vložena distanční vložka, aby mohl proudit vzduch zvenčí, uvědomuji si, že to pak může znamenat možnost vniku sněhu a deště, ale dle mého soudu je pravidelné provětrávání důležitější, u hřebene musím otvory teprve doplnit.
- mezikrokevní izolace vyndána a nahrazeny novou v tenčí vrstvě, aby mezi izolací a pojistnou hydroizolací byla provětrávaná mezera, norma vyžaduje 4cm, já mám v průměru asi 3cm, ale šikmina, kde toto zúžení má délku cca 1,1m.

Po mé úpravě je skladba zateplení podkroví následující:
- nové palubky
- 3cm izolace isover (červeně)
- parotěsná zábrana (na obrázku zeleně)
- původní rákosová omítka
- podbití
- isover 80mm (červeně)
- provětrávaná mezera 3cm
- pojistná hydroizolace
- krytina

Předstěna, řešení 1906
- svislé trámky 10cm s prkenným obložením, vyplněné pilinami

Předstěna,mnou upravené dodatečné zateplení
- svislé trámky 10cm s prkenným obložením, vyplněné pilinami
- směrem do exteriéru doplněna izolace tl. cca 140mm s záklopem ze sololitu s otvory, aby byl prodyšný
- Zatím bez parotěsné zábrany, nejsem si jist zda jí tam dávat, abych vlhkost nenasměroval do podlahy.

Co nevím:
- zda umístit parotěsnou zábranu i na předstěnu
- zda byl dobrý nápad dát protipožární krycí 5cm vrstvu isoveru na piliny, nerad bych, aby přestaly "dýchat", vlhly a byly napadeny plísní či houbou, to mě dost děsí
- jak zaizolovat strop po odstranění piliny a vytvoření úložného prostoru

Bohužel nejde do dotazu vložit skica ani foto, posílal jsem podklady přímo na eccb@eccb.cz, ale bez reakce.
Dobrý den.
Děkuji za Váš doplňující dotaz.

Problematika Vámi popisovaného zateplení je poměrně složitá a nelze než doporučit bezplatnou osobní konzultaci v některém ze středisek EKIS, které v okolí Vašeho bydliště jistě bude.

K Vašim následným dotazům:
- parotěsnou zábranu je potřebné umístit všude tam, kde za konstrukcí je vnější prostředí, nebo i nevytápěná půda. Tedy patrně i na před-stěnu, pokud tato a prostor za ní není součástí vytápěné zóny domu.
- otázka požární bezpečnosti nebyla v minulé odpovědi zmíněna. To je věcí požárně bezpečnostního řešení domu jako celku, kde podle velikosti domu a počtu podlaží je stanoven požadavek na požární odolnost ohraničující konstrukce podkroví. Obvykle to bývá pro RD 15 až 30 minut a řeší se to odpovídající tloušťkou SDK obkladu. Doporučuji konzultovat s požárním specialistou - projektant PBŘS.
- strop nad podkrovím (snad myslím správně, pod půdou) doporučuji zateplit některým z postupů, který podrobně popisuji v odpovědích na obdobné dotazy k zateplení půdy. Rovněž ani zde nezapomenout na kvalitní parozábranu a tu napojit na parozábranu šikmin a před-stěn. Variantou je difúzně otevřená konstrukce, ta musí být ale podrobně promyšlena a je to záležitostí projektového návrhu.

Ing. Jiří Veselý, poradce
ECČB České Budějovice

Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk