MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

26.8.19 / dotaz č. 110520
Dobrý den,

rádi bychom konzultovali jeden stavební detail. Konkrétně správné zateplení železobetonového stropu v bungalovu. Součastná skladba stropu směrem z obytné místnosti do nezatepleného prostoru krovu je následující:

- obytná místnost - řízené větrání včetně rekuperace tepla
- SDK podhled 25cm - bez zateplení, bez folie, rozvody VZT
- Spiroll 25cm - zelezobetonovy predpjaty panel
- EPS 100S 30cm
- OSB deska
- nezateplená půda - odvětraná

Otázka zní, je potřeba parotěsná fólie? Pokud ano, kde, mezi kterými vrstvami? Projektant tvrdí, že v případě, že je EPS nad panelem, tak žádná folie nikde potřeba není.

Děkuji
Dobrý den,
popsaná skladba stropu je z tepelně-technického hlediska v pořádku. Plní požadavek na součinitel prostupu tepla pro daný typ konstrukce i požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí.
Parotěsná folie tedy není nutná.

Pokud byste chtěl přesto (pro jistotu) parozábranu použít, vhodná pozice je buď nad SDK deskou (pozor na její celistvost, především kolem procházejících prvků), nebo ji položit na betonový panel pod polystyren.

Do budoucna pozor na zvyšování difuzního odporu vrstev nad polystyrenem. Např. byste neměl OSB desky natírat či dělat jiné úpravy, které by bránily průchodu vodní páry.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk