MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

9.9.19 / dotaz č. 110997
Dobrý den,
zajímalo by mě, zda v případě schválené kotlíkové dotace je možné naplánovat realizaci výměny kotle, např: na podzim 2021 evt. na jaro 2022.
Děkuji.
Dobrý den,
v případě schválení žádosti v nyní připravované třetí vlně kotlíkových dotací zasílá krajský úřad smlouvu o poskytnutí dotace, která by měla obsahovat i závazný termín realizace. Tato lhůta by měla být dostatečně dlouhá a předpokládám, že by měla zasahovat do letních měsíců roku 2020, tedy mimo topnou sezonu. V pravidlech programu je uvedeno, že změny je nutno předem konzultovat s administrátorem dotačního programu. Zásadní změny smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Jihočeským krajem a příjemcem dotace mohou být provedeny pouze ve formě písemných dodatků k původní smlouvě o poskytnutí dotace. K zásadním změnám patří právě i změna termínu ukončení realizace výměny zdroje tepla. Doporučuji tedy obrátit se předem přímo na pracovníky Jihočeského kraje, jak fungují principy prodloužení lhůt a podle toho zvážit podání žádosti. Kontakty jsou k nalezení na tomto odkazu: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/kontakty .

S pozdravem,
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
tisk