MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

10.9.19 / dotaz č. 111049
Dobrý den, prosím o sdělení, dle jakého zákona, vyhlášky, předpisu a pod se jedná o spalinovou cestu a je tedy nutná kontrola či revize. Stavební úřady to nevědí a požadují tuto informaci po projektantech. Mám případ - venkovní kryté posezení, otevřený krb na opékání buřtů napojený na zděný komín prof. 200/200 mm a výšce cca 4 300 mm. Je to komín, nebo ohniště. Kde je ta hranice. Soused tam má plechovou trubku s trychtýřem...
Děkuji za odpověď.
Pojem "spalinová cesta" je vymezen zákonem 133/1985 Sb.v aktuálním znění, a to v §43, odst 2 -
"Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu."
v dalším odstavci 3 stejného §43, je další vymezení -
"Ustanovení § 44 až 47 (čištění, kontrola a revize) se nepoužijí na spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW."
Ve Vašem případě se tedy sice jedná o spalinovou cestu, na kterou se ale nevztahují zákonné požadavky na revizi, kontrolu a čištění, pouze obecné požadavky na stavby jako takové. Nicméně v pravomoci SÚ je požadovat revizi, nebo prohlídku kominíkem i v tomto případě, např.z hlediska bezpečnosti, a to nad rámec výše uvedeného požárního zákona....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Legislativa
tisk