MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

11.9.19 / dotaz č. 111054
dobrý den
mám kotel emisní třídy 2 .uvažuji ho vyměnit za tepelné čerpadlo.Budu topit tep. čerpadlem,když by se zvedla cena el. energie mohl bych si pořídit kotel 4 třídy a topit v něm nebo příležitostně při větších mrazech ho používat jako náhradní zdroj topení aniž bych musel vracet dotaci. Děkuji za odpověd.
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz, ke kterému uvádím:
.
Náhrada stávajícího kotle 2 třídy na tuhá paliva tepelným čerpadlem je jedno z možných řešení. V případě, že není možno se připojit na rozvod zemního plynu i řešením nejvýhodnějším. Současná instalace tepelného čerpadla a kotle na tuhá paliva, byť 4 třídy, se jako výhodná nejeví.
Tepelné čerpadlo je určeno k dodávce tepla celoročně. Proto je jeho výkon dimenzován pro vytápění i při nižších venkovních teplotách V případě extrémně nízkých venkovních teplot je součástí tepelného čerpadla bivalentní tepelný zdroj, většinou na elektřinu.. Tímto způsobem je možno vytápět po dobu trvání nízkých teplot, které trvají několik málo dní, bez výraznějšího zvýšení nákladů na el. energii. Pro elektřinu pro tepelné čerpadlo je navíc dodavateli poskytována zvýhodněná sazba.
Kotel na tuhá paliva vytápí prostory topnou vodou o teplotě cca 85-90 °C a. na tuto teplotu je projektován výkon topných těles a jejich rozměry. Tepelné čerpadlo vytápí objekt topnou vodou teplou pouze cca 55-60 °C.. Výkon otopných těles, určených pro kotel na tuhá paliva, by byl proto pro tepelné čerpadlo nedostatečný A naopak, otopná tělesa pro tepelné čerpadlo by byla pro kotel předimenzována, což by znamenalo vyšší pořizovací náklady.
Instalace kotle na tuhá paliva současně s tepelným čerpadlem vyžaduje ještě další náklady na složitější automatickou regulaci provozu. Protože podle dotazu by byl kotel provozován pouze po dobu mimořádně nízkých teplot, nebyla by tato investice do kotle v průběhu roku dostatečně využívána.
Protože provoz tepelného čerpadla je automatický, řízený současně instalovanou automatickou regulací, která zaručuje hospodárný provoz, je bezobslužný a neznečišťuje životní prostředí a umožňuje využít výhodnější sazby na el.energii je nutno současnou instalaci tepelného čerpadla a kotle uvážit.


Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB.
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
tisk