MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.9.19 / dotaz č. 111059
Dobrý den pane inženýre, mám dotaz. Na novostavbě jednoduchého domku bez aspirací na nějaké vyšší parametry na ND či PD je navržena obvodová stěna z Porothermu 24 se zateplením 150 mm. Součinitel U u této stěny je 0,164. Věnce měly být zatepleny EPS 50 mm v tloušťce stěny (+ následně KZS 150 mm). Zhotovitel ale do věnce EPS nedal a probetonoval věnec na celou šířku zdiva. Spočítal jsem si, že U obvodové stěny v místě překladu bude i se zateplením 0,244. Vzhledem k tomu, že překlad i se stropem na něm uloženým (také nezatepleným) bude mít výšku 0,5 metru, ptám se, jestli nebude dělat nějakou neplechu takový velký rozdíl v U v obvodové stěně, přestože požadovanou normovou hodnotu součinitele prostupu tepla místo překladu splní. Jestli by v rámci KZS neměl být v místě překladu použit izolant s lepší Lambdou, nebo jestli je to jedno.... Děkuji za odpověď.
Vážený pane,
k Vašemu dotazu týkajícího se způsobu provedení zateplení v místě věncových a překladových konstrukcí, Vám sdělujeme následující:
1/ Z Vámi popsaného způsobu provedení, bychom si dovolili upozornit na asi – dle našeho názoru - nejproblematičtější místo takovéto realizace (tj. bez vložené tep. izolace věncových a překladových konstrukcí) a to styk horní části okenního rámu s bet. konstrukcí překladu. Zde obecně doporučujeme provedení vysunutí okenního rámu minimálně do úrovně vnějšího líce překladu a jeho následné dostatečné přetažení vnějším zateplovacím systémem.
2/ Odhadem a na základě našich zkušeností bychom potom nikde jinde asi už nepředpokládali nedodržení normativních požadavků na vnitřní povrchové teploty (jako prevence výskytu hyg. poruch) z důvodu Vámi popsaného provedení.
3/ Lokální snížení tep. technických vlastností obvodové konstrukce bude mít samozřejmě určitý vliv na hodnotu „U“ obvodové stěnové konstrukce. To by bylo potřebné si uvědomit, pokud by tato byla posuzována a vyhodnocována vůči původnímu návrhu. Odhadujeme, že by zde možná navíc nemusel být splněn požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na hodnotu lineárního činitele prostupu tepla ψ („psí“).
4/ Z vašeho dotazu nevyplývá s jakým tep. izolačním výrobkem je v navrhovaném vnějším zateplovacím systému uvažováno. Pokud však bylo uvažováno s použitím nejběžněji používaného bílého EPS 70F, tak v místě Vámi popsaného stavebního provedení (tj. bez vložené tep. izolace věncových a překladových konstrukcí), by bylo možno použít tzv. šedý EPS, který ve všeobecnosti dosahuje až o 20% lepší hodnotu souč. prostupu tepla
(v současnosti jsou už potom k dispozici tyto desky z šedého EPS už i s aplikovanou vnější bílou vrstvou, snižující tepl. namáhání počas montáže a nevyžadující tak stínění).
5/ V případě Vaší potřeby je možno dále využít i služeb bezplatné konzultace přímo v našem poradenském středisku EKIS v Olomouci na ul. Jihoslovanská 21, s konzultačními dny pondělí a středa ve 13 -17 hod. V případě zájmu prosím volejte na tel. 777 068 990 ať můžeme dopředu dohodnout termín Vaší případné konzultace.

S pozdravem
Svoboda Pavel,
9012 EKIS Olomouc Svoboda
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Svoboda tisk