MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

11.9.19 / dotaz č. 111137
Dobrý den,

chtěl jsem vás požádat o radu, jestli je u tohoto objektu: Stavební úpravy stávající haly potřeba zpracovat PENB. Zatím mám pouze tyto podklady, zbytek kdyžtak zjistím.

Dá se u stavebního úřadu odkázat na:

podle §7 odst.(5), požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny (kromě jiného) ….dle písmene e) …u průmyslových a výrobních provozů , dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok.

Čím se prokáže, že je spotřeba do 700 GJ za rok (co všechno je myšleno spotřebou?).

Děkuji.
Dobrý den,

omlouvám se za opožděnou odpověď. Zákon 406/2000 Sb. stanovuje povinnost zpracovat PENB pro výstavbu nových budov, větší změny dokončených budov, prodej, pronájem. V § 7a, odstavci (5) jsou uvedeny výjimky, kdy tyto povinnosti neplatí. Mezi nimi je právě i písmeno e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok. Zákon se k limitu 700 GJ dále nijak nevyjadřuje. Není tedy zřejmé, o jakou přesně spotřebu se jedná. Z kontextu vyhlášky 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku lze usuzovat, že se jedná o fakturační spotřebu energií dodaných do objektu. Tato vyhláška stanovuje v § 2 rozsah povinnosti energetického auditu. V odstavcích (1) a (2) jsou definovány povinnosti v závislosti na celkové spotřebě energie (mimo jiné energetický audit je povinný pro budovy nad 700 GJ spotřeby, pokud jsou splněny další podmínky. V odstavci (3) je pak uvedeno:

(3) Pro určení celkové roční spotřeby energie v případě pevných, kapalných a plynných paliv se použije výhřevnost udávaná jejich dodavatelem při obchodním styku.

Z tohoto bych tedy odvozoval i tu spotřebu pro povinnost resp. nepovinnost zpracovat PENB. Jedná se tedy o celkovou spotřebu energie, tedy včetně spotřeby vestavěných spotřebičů a technologií, které do výpočtu PENB nijak nevstupují. Započítávají se ale jen energie z obchodních vztahů. Nepočítáte tedy například energii okolního prostředí, kterou získáváte například při použití tepelného čerpadla. Jedná se tedy o fakturační sumu spotřeb nakupovaných energií za rok.

S pozdravem Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK tisk