MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

12.9.19 / dotaz č. 111165
Dobrý den. Náš bytový dům je družstevní. V přízemí jsou kočárkárny a sušárny a garáže, které BD pronajímá svým družstevníkům. V garážích jsou tělesa, bez měřičů, a nad garážemi jsou byty, které by měly být vyhřívány garáží. Máme obavy, aby lidé nezačali zavírat topení v garážích když jim začneme účtovat zálohu za teplo. Rozvody UT z garáže jsou pro všechny a ne jen pro nájemce garáží.Lze metoda rozúčtování tepla v sušárnách a kočárkárnách použít i na garáže?
Vážená paní, děkujeme za váš dotaz.

Rozúčtování tepla řeší zákon č. 67/2013 Sb., který uvádí v §1, odst. 2): Je-li v domě s byty nebytový prostor, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se bytů přiměřeně i na tento nebytový prostor.

Pokud v garážích nejsou měřiče spotřeby, lze postupovat podle vyhlášky č. 269/2015 Sb., §3 odst. 3): V zúčtovací jednotce, ve které u příjemců služeb nejsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění [tzv. indikátory] , poskytovatel služeb spotřební složku rozdělí mezi příjemce služeb stejným způsobem jako složku základní.

Pokud budete v garážích dodatečně instalovat indikátory, je třeba zohlednit rozdílnost vytápěcích těles v bytech a v garážích.

Nájemci mohou sice topení v garáži zavřít, ale v každém případě zaplatí základní složku nákladů na teplo a příslušnou část spotřební složky, vypočtenou dle vyhl.č. 269/2015 Sb..

Přejeme příjemné bydlení!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk