MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

16.9.19 / dotaz č. 111233
Je možno v rodiném domě pouzít lehlé pozinkované roury od plynového kotle do komína jako rekonstrukce svépomocí?
To, že pravděpodobně dlouho nevydrží, není pro mne důležité, jen jestli je možno pak dostat revizní zprávu?
Kotel Viadrus Garde 43 Eco ( není kondenzační)
Je lepší materiál popřípadě kde volně princip. koupit?
Děkuji za odpověď.
Materiál použitý na odvod spalin musí splnit podmínky dané platnou legislativou, a to buď dle ČSN 73 4201 nebo dle materiálových norem pro příslušný materiál. Lacinější výrobky používají ČSN 73 4201, protože definuje použitelnost pouze na základě tloušťky vybraných povolených materiálů, a to bez nutnosti dalších zkoušek. Materiálové normy se naopak používají u výrobků kvalitnějších, neboť součástí posouzení jsou rovněž zátěžové a provozní testy. V každém případě musí být výsledný produkt certifikován, což fakticky vylučuje možnost použití odvodu spalin vyrobeného svépomocí. Jedinou výjimkou může být snad komín individuální, tj. komín sestavený ke speciálnímu účelu z jednotlivých certifikovaných komponent. V tomto případě by se ale mělo jednat o případ, kdy na trhu není použitelný certifikovaný výrobek, což patrně není Váš případ.

Lze proto doporučit opuštění myšlenky výroby systému odvodu spalin svépomocí.

Na svépomocí vyrobenou spalinovou cestu nelze standardně vydat kladnou revizní zprávu. Lze samozřejmě přiznat, že dnes si můžete „obstarat“ revizi na cokoliv. Vždycky nakonec najdete někoho, kdo to tzv.“podepíše“. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že nákupem neplatné revize se nakupující stává spoluviníkem s plnou odpovědností.

I mezi certifikovanými výrobky na trhu je množství méně kvalitních, a tedy laciných výrobků.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
tisk