MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

9.10.19 / dotaz č. 111701
Dobrý den,
jak se díváte na výhodnost podlahového topení v malém bytě? Je výhodné z hlediska finančního při pořizování a při provozu, instalačního ve smyslu nároku na prostor-rozkopání či zvýšení původní podlahy? Co bezpečnost a možnost oprav při poruše? Jaké jsou možnosti-elektrické topení, nebo voda ohřívaná plynovým kotlíkem? Nebo ještě jiné? Jaké byste mi doporučili do malého bytu 32m2? Nebo je výhodnější využít přímé vytápění plynem či udělat malou etážku, když bude plynový kotel? jaký kotel by to měl být na cca 85m3 bytu?
Děkuji za podrobnou odpověď na můj rozsáhlý dotaz.
Dobrý den,
asi Vás trochu zklamu odpovědí, protože tato poradna nemůže fungovat jako korespondenční projektování, nicméně si dovoluji několik poznámek k možnosti Vaší volby.
1. podlahové vytápění má své přednosti (pobytový komfort, nižší teplota vytápění a s tím spojené úspory energie) a nevýhody (investiční náročnost, setrvačnost v regulaci). To není třeba rozebírat a existuje dost propagačních a odborných podkladů, které toto vysvětlují. V tomto smyslu při posouzení není třeba hledat rozdíl mezi malým bytem a velkým bytem nebo jinou obytnou stavbou. Problém může nastat ve velikosti volné/zastavěné plochy podlahy z hlediska potřebného výkonu. To stanoví projektant topenář v závislosti na kvalitě tepelné ochrany stavby. Jako nejsilnější hledisko pro výběr považuji subjektivní dojem z pocitu v takto vytápěné místnosti.
2. vzhledem k tomu, že uvádíte bytový dům, nemůžete se rozhodovat bez ohledu na existující otopnou soustavu a vlastníka budovy, SVJ nebo družstva. V případě, že existuje společný zdroj a náklady na vytápění se rozúčtovávají, je Vaše volba velmi omezená. Nezávislou volbu lze předpokládat jen v případě, že má každý byt samostatné (etážové) topení s fakturačním měřidlem energonositele (plynu, elektřiny) na vstupu do jednotlivého bytu.
3. Dnešní technologie jsou na úrovni, při níž se po kvalitní montáži a dodržení technických podmínek není třeba obávat problémů s bezpečností nebo poruchami. A to platí pro všechny alternativy přicházející v úvahu. Důležitý je kvalitní projekt, kvalitní použité výrobky a zejména kvalitně provedená práce.
4. Varianty, které uvádíte, jsou samozřejmě všechny možné, pravděpodobně bude základní volba mezi plynem a elektřinou. Při tomto posouzení bude záviset na tom jaký časový horizont, kdy se sejdou investiční a kumulativní provozní náklady obou variant, bude pro Vás akceptovatelný. Tuto rozvahu můžete udělat ve spolupráci s topenářem, případně osobně navštívit místně příslušné středisko EKIS.
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský - EKIS Vysoké Mýto
Téma:  Vytápění
tisk