MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

28.9.19 / dotaz č. 111702
Dobrý den,
jak se díváte na výhodnost podlahového topení v malém bytě? Je výhodné z hlediska finančního při pořizování a při provozu, instalačního ve smyslu nároku na prostor-rozkopání či zvýšení původní podlahy? Co bezpečnost a možnost oprav při poruše? Jaké jsou možnosti-elektrické topení, nebo voda ohřívaná plynovým kotlíkem? Nebo ještě jiné? Jaké byste mi doporučili do malého bytu 32m2? Nebo je výhodnější využít přímé vytápění plynem či udělat malou etážku, když bude plynový kotel? jaký kotel by to měl být na cca 85m3 bytu?
Děkuji za podrobnou odpověď na můj rozsáhlý dotaz.
Dobrý den,
Váš dotaz je velmi všeobecný, bez znalosti dalších podmínek (kromě výměry) nelze jednoznačně stanovit který způsob vytápění je výhodnější. V první řadě je nutné znát skutečnou tepelnou ztrátu prostoru, který má být vytápěn. Dále když je to byt a ne rodinný dům jak jsou vytápěny ostatní byty v domě ? Poklud jsou vytápěny z CZT tak zřejmě nebude možné ani efektivní zřizovat vlastní plynový kotel.
Každý způsob vytápění má své výhody a nevýhody. Například u podlahového vytápění je kromě větší investiční náročnosti i obtížnější rychlá regulace. Je tedy vhodnější pro prostory, které jsou trvale obývány celý den.
Po stanovení tepelné ztráty objektu je teprve možné provést výpočet ekonomiky investice a provozních nákladů.
Bohužel bez podrobnější informace o zadání nelze uvést řešení.

Ing.Stanislav Bajer, EKIS 9066, Hranice
Odpovídá:  Ing. Stanislav Bajer - EKIS Hranice
Téma:  Vytápění
tisk