MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

7.10.19 / dotaz č. 112099
Dobrý den,
jsem zpracovatelem penb a dostala jsem zajímavý projekt. jedná se o rekonstrukci a výstavbu sezónního penzionku. Rekonstruují se některé budovy, nově se vystaví několik malých budov. Můj problém je právě v sezónovosti. Penzion by měl být využíván od jara do podzimu, tomu také odpovídají tepelnětechnické vlastnosti domů(jeden má například hliněné stěny). Z logiky věci dle mého není co počítat, ale nemám oporu v legislativě, jelikož v zákoně je sice úleva pro takovéto objekty, ale konkrétně je psáno objekty pro rodinnou rekreaci, což dle příslušných norem toto dle mého nesplňuje. Prosím tedy o vyjádření, o které bych se i případně mohla opřít jako vysvětlení pro úřady.
předem díky za rychlost.
Dobrý den,
dle zákona 406/2000 Sb. musí obecně všechny nové budovy a větší změny dokončených budov splňovat požadavky na energetickou náročnost. Splnění požadavků se dokládá průkazem energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti se nemusí zpracovávat a požadavky nemusí být s plněny jen v zákonem definovaných podmínkách. Pro pension připadají v úvahu výjimka pro budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, výjimka pro budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně nebo výjimka pro budovy pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání. Ve svém dotazu zmiňujete výstavbu nových malých budov. Pokud mají do 50 m2 energeticky vztažné plochy, pak není PENB ani splnění požadavků nutné. Úřadům toto stačí doložit okótovaným výkresem s výpočtem energeticky vztažné plochy. Pokud mají pension i zmíněné další budovy energeticky vztažnou plochu vyšší, pak je možné zkoumat, zda se nejedná o památkovou zónu - to ale Vaše otázka nijak nenaznačuje.

Pro tyto budovy tedy zbývá výjimka na budovy pro rodinnou rekreaci. Vzhkledem k tomu, že pension má být provozován od jara do podzimu, tak jde předpokládat, že by byla splněna podmínky maximálně 25% spotřeby oproti celoročnímu provozu (největší část spotřeby energie je v zimě na vytápění). Klíčové je tedy zjištění, zda je možné Vámi posuzované budovy chápat jako budovy pro rodinnou rekreaci. K tomuto bude potřeba pročíst vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. V této vyhlášce je stavba pro rodinnou rekreaci definována takto: b) stavbou pro rodinnou rekreaci stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Do této kategorie ale bohužel zřejmě není možné Vámi uvedený případ zahrnou, protože ve vyhlášce 501/2006 Sb. je i samostatná definice ubytovacího zařízení, kde je výslovně pension uveden. Je tedy velmi pravděpodobné, že tuto výjimku také nepůjde použít.

Jako poslední možnost pro stávající budovu pensionu pro legální nesplnění požadavků na energetickou náročnost vidím v tomto ustanovení zákona 406/2000 Sb. - požadavky na energetickou náročnost nemusí být splněny při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely. Zde by určitě šlo energetickým auditem prokázat, že není ekonomicky efektivní významně zateplovat budovu, která není užívána v době, kdy je nutné ji vytápět. Energetický audit bude ale výrazně dražší než PENB a také nenabízí řešení pro nové budovy.

S pozdravem Tomáš Kupsa

Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
Téma:  Legislativa
tisk