MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

7.10.19 / dotaz č. 112265
Dobrý den, zvažuji zateplení podlahy na půdě. Chtěl jsem na strop položit vatu a udělat rošt, aby byla pochozí. Pak mě napadlo, udělat to z polystyrenu a na to rovnou položit OSB. To by bylo o dost jednodušší. Je to takto v pořádku? Je potřeba někam dávat parozábranu? Strop je dřevěný trámový, shora se chodí po betonu. Polystyrenu uvažuji tak 20 - 24 cm. Děkuji
Dobrý den,
děkujeme za dotaz. Záměna minerální vaty za polystyren prinicipiálně problém není. Předpokládáme, že stávající konstrukce dřevěného stropu žádnou existující parozábranu neobsahuje. Z hlediska prostupu vodních par skrz konstrukci bude zcela jistě vhodné instalovat parozábranu. Stejně tak by tomu bylo v případě minerální vaty do roštu. Parozábranu je třeba instalovat z pohledu tepelného odporu blíže směřem k vytápěnému prostoru, v tomto případě tedy na stávající konstrukci pod nově pokládanou tepelnou izolaci. Co se týče OSB desky, tak zde upozorňujeme na to, že se vyrábí více druhů desek. Některé mají vyšší tzv. difuzní odpor a požívají se jako parobrzdy. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se bude jednat o pochozí vrstvu na „chladné“ straně konstrukce, tak je vhodné naopak vybrat desky s co nejmenším faktorem difuzního odporu tak, aby páry, které do konstrukce vniknou, mohly bezpečně odejít z konstrukce. Co se týče tloušťky polystyrenu, tak pokud tomu nic nebrání, doporučujeme volit vyšší tloušťku. Tedy 24 cm. Cenový rozdíl lépe zateplené konstrukce bude v tomto případě tvořen pouze cenou izolantu a nebude tedy velký a pravděpodobně se na úsporách za energie poměrně rychle. Výsledný součinitel prostupu tepla při použití této tloušťky bude přibližně odpovídat hodnotě doporučené normou ČSN 730540-2 pro konstrukci ochlazované střechy.
S pozdravem Jan Antonín
Odpovídá:  Ing. Jan Antonín - EKIS Jablonec nad Nisou tisk