MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.10.19 / dotaz č. 112616
Dobrý den,

zpracovávám PENB na budovu s energ. vztažnou plochou > 350m2. Jde o větší změnu změnu dokončené stavby a zároveň je změna energeticky vztažné plochy > 25%, tedy nutno použít referenční hodnoty pro "novou budovu". Podle par.7 zák.406/2000 se pro "nové budovy" nad 350m2 od 1.1.2019 musí přistupovat jako k "budovám s téměř nulovou spotřebou". Jaké požadavky musí budova plnit, pro "nové budovy" nebo "s téměř nulovou spotřebou"?
Dobrý den,

legislativou, danou Vyhl. 78/2013 Sb. v aktuálním znění, jsou dané hodnoty redukčního činitele požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla /fr/, u nové budovy 0,8, u budovy s téměř nulovou spotřebou energie 0,7. Ve zmíněné vyhl. jde o tabulku 1. To je k referenční hodnotě.

Požadavky na budovu jsou uvedeny v paragrafu 6 stejné vyhlášky, cituji:
"(1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu."

§ 3

Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení
(1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou

b) neobnovitelná primární energie za rok,
c) celková dodaná energie za rok,
e) průměrný součinitel prostupu tepla"


Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín
Téma:  Legislativa
tisk