MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

14.10.19 / dotaz č. 112683
Dobrý den,
mám doplňující dotazy na případ starších budov postavených před rokem 1947, kdy se za určitých podmínek při prodeji či pronájmu PENB nemusí zpracovávat.

1) Při změně rozsahu energeticky vztažné plochy se musí dělat nový PENB nebo ne ? Nebo se také posuzuje, zda se obálka (její rozsah) změnil o více než 25 procent ?

2) Při změně typu vytápění a ohřevu TV se PENB dělat musí či nemusí ? V zákoně se hovoří jen o větší změně a to se týká jen obálky budovy, takže to vypadá jakože nemusí, ale je mi to poněkud podezřelé.

Děkuji.
Dobrý den. Odpovědi:
Ad 1) PENB je nutné vypracovat, když přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu. Viz. Vyhl. 78/2013 Sb. §6 odst. (3).
Obálka budovy se posuzuje dle: Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů říká v §7a odst.(9), že: "Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947." Tento zákon také říká v §2 Odst. (1) písmeno s) že: "větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy".
A nyní k Vašemu dotazu. Z výše uvedeného je patrné, že k nevypracování PENB je nutno písemného souhlasu obou stran. Pokud PENB chcete, musí Vám jej prodávající dát, pokud ne, musí se zkoumat další náležitosti. Musí se zjistit, zda změna nepřesáhla plochou 25% obálky budovy.
Ad 2) Ano, je to podezřelé, ale v zákoně 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ani ve vyhlášce 78/2013 Sb. se nikde o změně vytápění a ohřevu TV nehovoří. Tedy náš právní výklad je, že PENB se dělat nemusí.
S pozdravem EKIS 9011.
Odpovídá:  Bc. Ing. Josef Farták - EKIS Sušice tisk