MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

20.10.19 / dotaz č. 113045
Dobrý den, mám v novostavbě (YTONG) obestavěnou krbovou vložku BEF Double 6 Feel, která je napojena do systémového komínu YTONG. Napojení kouřovodu je pod úhlem 45 stupňu. Účinná výška komínu je 5 m a průměr komínu je 200 mm. Problém je z revizní zprávou, kdy mi bylo sděleno, že je nízká rychlost proudění spalin. Dokonce i kdyby byl průměr jen 140 mm, což je nejmenší průměr pro podtlakový komín, tak by rychlost proudění byla nízká. Jak by jste vyřešily tento problém? Jsem rozhodnut komín klidně převložkovat na menší průměr, ale prý to stejně nebude stačit... Jaké je řešení? Děkuji za radu.
Bohužel poměrně častý problém, ve kterém se prolínají dvě negativní skutečnosti. Tou první je nechuť posoudit funkčnost spalinové cesty před osazením spotřebiče a tou druhou je neschopnost navrhnout řešení v případě, kdy je již spotřebič osazen.
Požadavek na minimální rychlost proudění spalin v odtahu 0,5 m/s je vymezen pouze ČSN 73 4201 ed.2:2010, a to navíc při nejnižším jmenovitém výkonu. Tento taxativní požadavek nemá oporu ani v evropské normě, ani v české legislativě. Obecně ho tedy lze považovat za nezávazný.
Prakticky by uvedená hodnota neměla být brána jako prahová "funguje x nefunguje", ale měla by spíše sloužit jako orientační etalon, tedy jakýsi "optimální stav". Objektivně není vhodné navrhovat spalinovou cestu na nízké, ani vysoké rychlosti proudění spalin.
Zjednodušeně řečeno, pokud vyjde rychlost proudění při nejnižším výkonu např. 0,2 m/s a při maximálním např. 0,4 m/s, neměl by kominík vystavit striktně negativní zprávu, a to zejména s přihlédnutím k předpokládanému provoznímu režimu. Měl by především zkoumat fakt, zda spalinová cesta splňuje základní podmínky normovaného výpočtu dle EN ČSN 13 384 (podmínka tahu, průtoku a teploty) a podmínky bezpečného provozu z hlediska požární ochrany. Pokud jsou tyto podmínky splněny, lze jak podle české legislativy, tak dle evropské normy prohlásit danou spalinovou cest za provozu schopnou.
V praxi však záleží na schopnostech a ochotě každého jednotlivého revizního technika - a zamítnutí je vždy jednodušší a "bezpečnější" než pokoušet se něco řešit.
Nyní tedy už konkrétně k Vaší situaci:
- realizovaná spalinová cesta (spotřebič + odvod spalin) v principu obecně není optimalizována. Zvolený - velice úsporný - spotřebič byl připojen na předimenzovaný komín.
- rychlost proudění spalin vychází tedy orientačně kolem 0,2 m/s při max.výkonu. Je pravděpodobné, že v kompletním výpočtu nebude splněna alespoň jedna z výše uvedený výpočtových podmínek.
- pro daný spotřebič by pravděpodobně byl optimální volbou průměr 150 mm (rychlost by pak vyšla cca 0,35 m/s, což je v dané kategorii v podstatě standard) - TUTO VĚTU NEBERTE JAKO NÁVRH DIMENZE, ALE POUZE ORIENTAČNÍ POHLED NA PROBLÉM
- řešením je tedy především zpracování uvedeného normovaného výpočtu. Jakmile jsou zadána základní data, lze výpočtově simulovat různé stavy a varianty tak, aby výsledkem bylo řešení maximálně optimální, a to i v případě nesplnění podmínky minimální rychlosti proudění spalin.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
tisk