MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

21.10.19 / dotaz č. 113062
Prosím o radu, zda musím nechat zpracovávat energetický štítek když uvažuji o prodeji domu. Dům je velice starý, kamenný, nijak nezateplený. Jsou v něm kachlová kamna a druhá lokální kamna na tuhá paliva. Posledních cca 15 let se dům téměř nepoužívá. Jezdíme tam jen občas v létě.
Dobrý den,
v případě starých budov, kde nebyla provedena tzv. větší změna, tedy zateplení/rekonstrukce více, nežli 25% plochy ochlazované obálky, Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií uvádí:

§ 7a, odst. 9)
Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

§ 7a, odst. (2), písm e)
Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

Pokud tedy budova splňuje datum výstavby či větší změny viz výše, není třeba Průkaz energetické náročnosti zpracovávat.
S pozdravem Jan Antonín