MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

21.10.19 / dotaz č. 113094
Dobrý den,

měl bych na vás dva dotazy.

První je ohledně zateplení podlahy v roubence, která je podsklepená klembovým stropem, přál bych si suchou skladbu.
Současné složení podlahy jsou prkna, polštáře/fošny uložené do písku a hlíny.

Novou skladbu uvažuji vybrat prkna a polštáře a písek s hlínou tak, abych odkryl první trám uložený na kameni. Kolem dokola dát nopovou fólii a udělat odvětráni přes trám ven, písek s hlínou srovnat, položit geotextílii a dále srovnat liaporem do kterého uložím elektřinu, odpad, vodu. Na liapor uložit eps 100 polystyren cca 10cm ten slepit a na něj bud farmacell, rigips desky a nebo prknové polštáře a podlahu.

Druhá otázka je jak zateplit a srovnat stěny v budoucí koupelně viz foto. Momentálně je vše očistenou na dřevěnou stěnu z trámu cca 20cm, které jsou však značně nerovné a pro stěnu s kachliček je třeba ji srovnat. Co by jste mi doporučili zde? Je zde možné použít polystyren eps nebo extrudovaný přilepený lepidlem pro srovnání a nebo jinak?

Předem děkuji za radu.

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství.
K návrhu řešení podlahy: Z Vašeho popisu lze usoudit, že jste si vědom i nutnosti provedení odvětrání pod podlahou. To by mohlo mít dva důvody – vlhkost a radon. Je pravda, že řešená místnost se patrně nachází nad sklepem, nicméně zatížení radonem je dobré znát a podle toho i provést případnou protiradonovou bariéru (v případě středního indexu) nebo protiradonovou bariéru včetně odvětrání (v případě vysokého radonového indexu). Jak na tom pozemek je, se zjistí na základě radonového průzkumu, který není drahý a určitě se vyplatí. Stavební řešení, pokud se dělá takováto celková rekonstrukce podlah, se nyní dá dobře upravit tak, aby interiér radonem zatížení nebyl.
Pro odvětrání navrhujete nopovou fólii. V zásadě jde o výšku nopu. Aby celoplošné odvětrání podlahy bylo dostatečné, používají se k tomu určené desky z vysokohustotního polyethylenu (HDPE IPT) s výškou nopu 4, 7 nebo 10 cm. V daném případě a s ohledem na to, že nebude asi příliš místa, by mohlo stačit použít nízký nop 40 mm. Vytvořená dutina by pak byla propojena s vnějším prostředím větracími otvory. Doporučuje se využít komínový efekt. Návody jak naleznete v technické dokumentaci výrobce desek. Pokud má sloužit i jako ochrana před radonem, je nutno spoje provést vzduchotěsně a vzduchotěsně utěsnit i ke stěnám.
V technických postupech se obvykle na IPT desku betonuje, je ale možno místo betonu použít liapor násyp, jak uvádíte. Vycházíme z předpokladu, že užitné zatížení podlahy nebude velké, pro vyšší statické požadavky by se to takto nehodilo.
V neposlední řadě jde o tloušťku tepelné izolace Zde doporučuji dodržet normativní požadavky udávané závaznou normou ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov (10/2011). Ta stanovuje pro různé obvodové konstrukce tři kriteriální hodnoty součinitele prostupu tepla - minimální požadovanou hodnotu (prakticky se již nepoužívá), dále hodnotu doporučenou a pak doporučenou pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Pro podlahu na terénu – nebo konstrukci k nevytápěnému prostoru (strop sklepa):
Minimální hodnota součinitele prostupu tepla U 0,45 – nebo 0,6 (W/m2.K)
Hodnota doporučená je 0,30 - nebo 0,40 (W/m2.K).
Pro nízkoenergetický standard je součinitel prostupu tepla „U“ 0,22 až 0,15 nebo 0,30 až 0,20 (W/m2.K).
Pro zajištění doporučené hodnoty postačí 10 až 12 cm podlahového EPS, pokud bude součinitel tepelné vodivosti použitého EPS menší, tedy kolem 0,034 (splní většina XPS, dále některé EPS S 150, 200 apod.) Před tepelnou izolaci pod podlahové desky by bylo vhodné použít vhodnou fólii jako parozábranu. Skladbu nutno řešit jinak, pokud by případně bylo podlahové vytápění.
Pokud jde o dřevěnou stěnu v koupelně: Zohlednit potřeba dvě věci - jedná se o vlhký provoz a tepelná izolace dřevěné stěny tloušťky 20 cm je nedostatečná. Lepit polystyrén na roubení mi nepřijde dobré. Spíše bych se přimluvil za ponechání mezery mezi roubenou stěnou a tím co zevnitř přistavíte. Vzhledem k jisté podobnosti se střechou, kde potřebujeme získat co nejvyšší difúzní odpor a nechat přitom vnější oblast difúzně otevřenou, se nabízí podkrokevní polyuretanový systém. Instalovaný by byl svisle na předsazený rošt z hranolů (chemicky preventivně ošetřit dřevo!). Výhodou systému je malá tloušťka PIR (tepelná vodivost λ je 0,022 W/m.K), takže při tloušťce izolantu 100 mm je součinitel prostupu tepla „U“ 0,22 (W/m2.K) – splní doporučenou hodnotu pro vnější stěnu. Systémové desky mají integrovanou parozábranu a systémové pásky pro parotěsné přelepení. Před izolaci z PIR desek je pak klasicky chycen sádrokarton (do vlhka), který bude obložen keramikou. Dle potřeby lze SDK desky doplnit hydroizolačními stěrkami v místě sprchy apod. Mezeru mezi parozábranou a SDK lze využít i jako instalační.
Tuto skladbu uvádím jako příklad, lze vytvořit i jiným řešením, ale princip je vždy stejný.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk