MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.11.08 / dotaz č. 11374
Chtěla bych zřídit samostatné vytápění dvou pokojů v patře RD.Syn se oženil a čeká rodinu,nechci se jim motat do života.Bydlí v přízemí a já v prvním patře.Někdy topí i krbem a tím se nesepne spínač a prvním patře je zima. Zatím je společný el.kotel ve sklepě.Topení jsme realizovali před 35 lety (původně na pevná paliva, pak se vyměnil na el.).Zdá se mi i neúměrná spotřeba.Kam se obrátit o radu,zda měnit radiátory a jak realizovat topení i ohřev vody?
Vážená paní ,
předem se omlouvám za pozdní vyřizení Vašeho dotazu.
Jak z vašeho dotazu vyplývá tak asi nemáte do Vašeho RD zavedenu přípojku zemního plynu a z toho důvodu řešíte vytápění elektrokotlem což není při současných cenách nelevnější záležitost. Rozhodně souhlasín s tím,aby jste vytápění vašeho bytu řešila.
V prvé řadě je nutné si zajistit podružné měření elektrické energie pro vaší domácnost. Zabezpečení TUV doporučuji řešit elektrickým boilerem o kapacitě cca 80 litrů na noční proud, klerý bude umístěn v koupelně nebo i na chodbě u vašeho bytu. Je třeba si zabezpečit dvoutarifní sazbu na denní a noční odběr elektrické energie. Instalací HDO vám bude levná elektrická dodávána i dvě hodiny přes den a ne jako to bylo dříve jen od 22hod. do 6 hod.raních. Tím bude zabezpečen i ohřev TUV v průběhu dne.
Pokud jde o zabezpečení samostatného vytápění vašeho bytu je investičně nejlevnějčí instalace přímotopů, ale provozně nejdražší. Je možné instalovat ve vašem bytě akumulační hybridní kamna a podle velikosti místností budˇ jedny nebo dvoje.
Investice cca 10 až 15 tis.Kč . Koupelnu vytápět inrazářičem. Další možnost vytápění je instalovat samostatný elektrokotel ve sklepě, ale záleží jak jsou současně provedeny rozvody tepla a nebyla by případně nutná nákladná rekonstrukce rozvodů jen za cenu využití instalovaných radiátorů. Jednou z dalších možností je instalování elektrokotle přímo ve vašem bytě a využití instalovaných radiátorů. Je nutné toto řešit s topenářskou firmou a elektrofirmou z důvodů rekonstrukce elektrických rozvodů a jejich revizi.
Rozhodně doporučuji rekonstrukci topení provést po zimní sezoně. Pokud jde o budoucí řešení přípravy TUV je možné zvážit instalaci solárních kolektorů na střeše vašeho RD. Instalace stojí cca 125 až 150 tis.Kč a je na ní možné získat od SFŽP dotaci až do výše 50 tis. Kč. Návratnost investice cca 10 let.
Případné další dotazy jsem s Vámi ochoten dořešit na místě neboť do Velké Hleďsebě Klimentova a Mariánských Lázní jezdím.
S pozdravem
Drchota Jaroslav
EKIS Františkovy Lázně
Otakara Březiny 173/14
35101 Františkovy Lázně
M:721 718 150

"*go100809"