MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

31.10.19 / dotaz č. 113841
Dobrý den můžete poradit jak vyřadit z povinných kontrol dlouhodobě nepoužívané komíny /jedna kotelna pro celý dům/? Děkuji
Pokud komín byl revidován a není používán, stačí ho z vrchu zaslepit proti zatékání a bez čehokoliv dalšího již nepodléhá povinnosti kontroly.
U bytových domů je lepší cestou zrušení. Pro zrušení (vyřazení z provozu) spalinové cesty není legislativou taxativně předepsáno „povolení“, nicméně je obecně vhodné zvolit průkazný postup s finálním zápisem o vyřazení daného komína z provozu. To lze provést poměrně jednoduše tak, že se sejdou všichni majitelé (nájemci) bytových jednotek, kterými daný komín prochází a podepíší dokument s názvem „Vyřazení komínu z provozu“. V tomto dokumentu bude jednoznačně popsáno o jaký komín a jaký průduch (v případě více průduchového komínu) se jedná a současně všichni zúčastnění deklarují, že daný komín nevyužívají a jsou srozuměni s tím, že ani využívat nebudou moci. Podpisem tohoto dokumentu se komín stává šachtou a lze s ním jako se šachtou nakládat. To znamená, že nepodléhá ani povinnosti kontrol.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Legislativa
tisk