MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

4.11.19 / dotaz č. 114000
Dobrý den, máme již postavenou hrubou stavbu a chtěli bychom zjistit, na jakou dotaci z Nové zelené úsporám dosáhneme. Stavba by měla splňovat požadavky nízkoenergetického domu - tepelné čerpadlo, rekuperace, trojskla, podlahové vytápění. Zpracováváte žádosti i v této fázi stavby? Co je potřeba ke zpracování žádosti dodat? Děkuji
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství.

Pokud se jedná o novostavbu, pak lze požádat v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) o dotaci v oblasti B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Někdy se zkráceně označuje jako dotace na pasivní domy.
Oblast B se dále dělí na 3 podoblasti označené B.0, B.1 a B.2, které se liší požadovanými technickými parametry a tomu odpovídající výší dotace 150 000, 300 000 a 450 000 Kč. Pro všechny podoblasti je povinná instalace rekuperačního systému větrání a provedení blower door testu pro prokázání požadované průvzdušnosti obálky budovy. Zde nutno upozornit na skutečnost, že pokud se má dosáhnout na B.2, nebo i na B.1, je nutno se již v rámci zpracování projektu velmi zaměřit na stavební, dispoziční a architektonické řešení s cílem dosažení požadovaných parametrů. Navrhnout pasivní dům není úplně jednoduché. Pro dosažení na B.0 nejsou požadavky tak přísné, ale dotace pak není tak vysoká a pokrývá například náklad na pořízení nuceného systému větrání. K tomu je dále poskytována dotace 35 000 Kč na pořízení odborného posudku (energetický výpočet), na test neprůvzdušnosti nebo i technický odborný dozor. Odborný posudek (výpočet) vychází z projektové dokumentace.
Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě je projektová dokumentace patrně již vyhotovena, lze očekávat, že na základě výpočtů bude muset být upravena. Například přidání tepelných izolací, zajištění větších tepelných zisků z oslunění (velikost oken na jih) apod. Nelze tedy výpočet provádět bez vazby na projekt, tedy bez spolupráce s projektantem. Problémem se může ukázat to, že hrubá stavba již je hotova a úpravy již není možné provést, tedy budou-li nutné. Dohnat by se nyní patrně dalo již jen zateplení.
Odborný energetický posudek zpracovávají energetičtí specialisté. Z toho důvodu doporučuji vyhledat službu některého ve Vašem okolí. Seznam lze najít na stránkách programu, nebo lépe na stránkách mpo-efekt.cz ve složce energetické expertízy – seznam energetických specialistů.
Pro zpracování posudku je potřeba dodat existující projektovou dokumentaci. Po provedení prvního výpočtu by specialista mohl ve spolupráci s projektantem navrhnout řešení, které podmínky programu splní. Zároveň by měl komunikovat s Vámi, aby vše bylo v souladu s Vaší představou. Vlastní žádost o dotaci se podává elektronicky a pak v papírové formě na příslušném územním pracovišti SFŽP. Tuto službu u nás poskytujeme včetně pomoci s podáním elektronického formuláře, ale spíše doporučuji obrátit se na někoho v místě.
Podrobnější informace můžete rovněž získat v poradenském středisku sítě EKIS, které poskytují bezplatné osobní poradenství. Více opět na stránkách www.mpo-efekt.cz, kde je seznam středisek EKIS, jedno je tuším přímo ve vašem místě. Osobní návštěvu lze objednat telefonicky, poradenské dny jsou pondělí a středy od 13.00 do 17.00 hod. Energetický poradce může v rámci porady posoudit stav projektu a stavby a odhadnout, zda je na danou dotaci ještě vůbec šance. Případně doporučit nějakou jinou možnost využití dotací, například alespoň na solární systém nebo dešťovou vodu a její využití.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice