MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

5.11.19 / dotaz č. 114016
Dobrý den chtěl jsem se zeptat jaký je problém v odstranění jednoho radiatoru o 7 žebrech v kuchyni panelového 7 podlažního domu.s ohledem na otopnou soustavu? Tento radiátor je neustále vypnutý.děkuji za odpověď

S pozdravem
Dobrý den,
zásadní otázka je, kdo je majitelem této bytové jednotky a potažmo i oné otopné soustavy. Další otázkou je, zda se jedná o otopný systém ústřední (pro danou bytovou jednotku), nebo centrální (společný pro celý dům).
Jedná-li se standardní případ kdy je bytová jednotka vytápěna centrálně a náleží do spoluvlastnictví SVJ, neboť v družstevním domě takovýto zásah ho technického systému podléhá stanovisku představenstva družstva a bez vydaného souhlasu je takovýto zásah nepřípustný, je otopná soustava společnou součástí domu, jak o tom uvádí mj. i nařízení vlády o úpravě některých náležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím č. 366/2013 Sb. (vydané k provedení zákona č. 89/212 Sb., občanský zákoník). – viz § 6 písmeno e). Kolaudace domu stavebním úřadem zahrnuje skutečnost, že dům je vytápěn centrálním rozvodem tepla, vč, radiátorů a popř. i jiných otopných těles. Vytápění je dimenzováno s ohledem na jednotlivé ztráty tepla obytných místností domu, a proto je zásah do této tepelné bilance hrubým porušením projektu a tím i šíření tepla v domě. Kromě toho je podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, povinnost registrovat tepelné resp. teplotní charakteristiky v bytě. Je-li tato registrace založena na pomůckách podle normy ČSN EN 834 (tzv. indikátory vytápění), pak odstranění radiátoru v místnosti v bytě, kde byl radiátor projektován, je porušením tohoto zákona. Metodika rozúčtování nákladů na teplo podle zákona č. 67/2013 Sb. (tzv. zákon o službách) je založena na faktu, že do výpočtu úhrad se zahrnují jednak podlahové plochy přímo i nepřímo vytápěných prostor v bytě a také i podíl tzv. spotřební složky nákladů, odvozený od náměrů indikátorů vytápění. Odpojením radiátoru v kuchyně pak není údaj o spotřební složce nákladů k dispozici. Jde o případ, kdy teplotní charakteristika prostředí prostor s odpojeným prostorem může být saturována jednak zvýšeným prostupem tepla z přilehlých přímo či nepřímo vytápěných místností, ale také od sousedních bytových spoluvlastníků vedle, nad a po kuchyní. Tato skutečnost by měla být posouzena jako neoprávněné hospodaření tepla v bytě a řešena v rámci SVJ s požadavkem trvat na opětovném připojení radiátoru v odpojeném prostoru bytu.
Jestliže by nastal případ, kdy je respektován přestupek proti ocenění obvyklé regulární dodávce tepla do bytu - což je v rozporu s předepsanou povinnou instalací zařízení pro hospodaření teplem v bytě - jsou všechny dostupné náhradní postupy řešení odhadu individuální úhrady za teplo problematické. Možností je posuzovat byt jako "neměřený" a ocenit jej příslušnou tvrdou sankcí podle vyhlášky č. 269/2015 Sb. (příloha č. 2 k vyhlášce - viz § 3 odstavec 5).
Doufám, že tato odpověď je pro Vás vyčerpávající. Budete-li mít další dotazy, bez obav se na nás obraťte.
S pozdravem Ing. Kurt Postupka
Odpovídá:  Ing. Kurt Postupka - EKIS Teplice Eco Ventus
Téma:  Ostatní
tisk