MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.11.19 / dotaz č. 114023
Dobrý den, jakým způsobem dle platné legislativy stanovit cenu za teplo a teplou vodu z domovní kotelny v panelovém domě s 32 bytovými jednotkami v těchto případech: 1) domovní kotelnu provozuje bytové družstvo a všechny byty jsou bytového družstva.2) domovní kotelnu provozuje bytové družstvo, ale některé byty vlastní společenství vlastníků. Které položky související s provozem domovní kotelny se zahrnují do ceny tepla a které lze hradit z fondu oprav? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, děkuji za váš dotaz.

Rozhodující je, jak je kotelna provozována. Pro oba vámi popisované případy platí, že kotelna nemusí mít licenci pro výrobu tepla a tedy cena tepla není státem regulovaná. Cenu tepla si tedy stanoví bytové družstvo samo. Rozúčtování tepla pak provede podle zákona č. 67/2013 Sb. a vyhlášky č. 269/2015 Sb. Z fondu oprav lze hradit rozvody tepla a teplé vody a související zařízení (měření tepla apod.).

Pokud je kotelna provozována s licencí na výrobu tepla, pak je cena tepla regulovaná. Cena tepla se pak počítá dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. a schvaluje ji Energetický regulační úřad. Do ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty.
Kotelna provozovaná s licencí nebo na základě koncese dle živnostenského zákona samozřejmě nemůže využívat fond oprav bytového domu.
Rozúčtování nákladů na teplo se opět provede podle zákona č. 67/2013 Sb. a vyhlášky č. 269/2015 Sb.


S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk