MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.11.19 / dotaz č. 114030
Dobrý den,

v našem bytovém družstvu je 59 členů. Máme vlastní kotelnu a chci se zeptat, zda je nutné postupovat při rozdělování nákladů na vytápění dle § 6 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb., ve znění novely 104/2015 Sb. nebo je možné si určit způsob rozúčtování upravit? Předpokládám, že s úpravou by měla souhlasit členská schůze. Je nutné, aby s úpravou souhlasili úplně všichni členové? Při členské schůzi stačí nadpoloviční vědšina.

Za odpověď předem děkuji.
Dobrý den,

na prvním místě je otázka, zda máte nainstalované přístroje registrující dodávku tepelné energie (tj. např. indikároty na topení, kalorimetry), resp. zda pro Vás platí povinnost je mít. Jelikož jste bytový dům, kde provádíte rozúčtování nákladů na vytápění, tak tato povinnost pro Vás téměř jistě platí. Tato povinnost vychází ze zákona 406/2000 Sb, v platném znění, § 7, odst. 4, písm. g).

V tom případě se při rozúčtování nákladů musíte řídit § 6 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb., kde je to uvedeno:
(2) Pokud je jiným právním předpisem stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměrů vodoměrů na teplou vodu, rozdělí se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

Jasně je to rovněž uvedeno v tiskové zprávě, kterou vydalo MMR k tomuto tématu: https://www.mmr.cz/cs/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/MMR-o-novem-rozuctovani-nakladu-na-teplo-v-dome-Uc?feed=Tiskove-zpravy
Jiný způsob rozúčování není možné odhlasovat.

Odpovídá:  Ing. Jan Antonín - EKIS Jablonec nad Nisou tisk