MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.11.19 / dotaz č. 114074
Dobrý den, dostala se mi do ruky faktura od našeho dodavatele tepla, kdy sice měří dodané teplo kalorimetrem v naší předávací stanici, ale neměřenou hodnotu považuje pouze za poměrnou a používá ji pouze k přepočtu dodaného tepla z patního kalorimetru hlavní blokové kotelny, kdy množství tepla takto rozúčtovává celkem mezi 5 domů (poměrných kalorimetrů). Na poslední faktuře z října 2019 rozpočítané ztráty (navýšení našich náměrů) činí 13%. Původně naměřených 45,71 GJ je přepočteno na 52,5 GJ. Můj dotaz je, zda je to takto v pořádku? Chápu, že asi ztráty ve vedení musíme zaplatit, ale je to oblast, kterou těžko ovlivníme a dodavatele nic nemotivuje to řešit, když je mu vše uhrazeno. Narazila jsem na starší rozhodnutí ERÚ v této věci, kdy konstatovali, že náš dodavatel tepla tímto nikoho z nás nepoškozuje, ale to rozhodnutí je z doby, kdy počítané ztráty byly do 4%. Děkuji a s pozdravem,
Dobrý den a děkujeme za dotaz k rozúčtování nákladů na dodávku tepla. Cena dodávaného tepla se určuje z podílu oprávněných vynaložených nákladů na výrobu tepla a množství tepla dodaného do systému. Je vyjádřena v Kč/GJ. Množství dodaného tepla je měřeno kalorimetrem na výstupu z hlavní blokové kotelny, tj. na vstupu do tepelných rozvodů. Odběr jednotlivých domů je pak měřen patními kalorimetry na vstupu do jednotlivých domů. Mimo jednotlivých domů je ale teplo spotřebováváno i pokrytí ztrát tepelných rozvodů mezi kalorimetrem na výstupu z kotelny a spotřebiteli. Aby byly pokryty celkové náklady na výrobu a dodávku tepla, jsou údaje patních měřidel domů použity jako poměrové a podle jejich údajů je rozpočítáván celkový náklad na dodávku tepla. O podíl na ztrátách se tedy zvyšuje údaj patních měřičů. Zmíněné stanovisko ERÚ tedy odpovídá zavedené praxi a možnostem měření spotřeby.
Další otázkou je výše tepelných ztrát. Maximální tepelné ztráty určuje mimo jiné i Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2010 podle roku vybudování tepelných rozvodů (viz odkaz, Příloha č.1, 1.1.2):
http://www.eru.cz/documents/10540/481152/ER+CR+1_2010.pdf/5f17b7bd-e20b-4cc3-9ca3-f75b904c6719
Výši ztrát je možno určit jako rozdíl údaje kalorimetru, který měří dodávku tepla do rozvodů a součtu údajů kalorimetrů na vstupu do jednotlivých domů, tj. dodaného tepla a prodaného tepla.
Sledování účinnosti užití energie při rozvodech tepla, tj. výši tepelných ztrát stanovuje vyhláška MPO č. 193/2007 Sb. v § 2 odst. (4) V provozních podmínkách se účinnosti užití energie z hlediska tepelných ztrát vyhodnocuje jedenkrát ročně.
Ing. Jaroslav Winkler, energetický poradce ECČB