MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.11.19 / dotaz č. 114081
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to s výpočtem hodnoty součinitele tepla obvodové konstrukce u haly. Normový požadavek na vnější stěnu je 0,3 W/m2K. U budovy s téměř nulovou spotřebou jsem se dočetl, že by měl být 0,3x0,7 = 0,21 W/m2K.
Jaký vliv má na hodnotu vnitřní teplota? Např. když v hale bude 12stC a ne 20stC. Platí stále 0,3 W/m2K (0,21 W/m2K)?
Děkuji
Dobrý den,

redukční činitel 0,7 (fR) pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, o kterém píšete, se nevztahuje na součinitele prostupu tepla dílčích konstrukcí, ale na celkovou požadovanou hodnotu průměrného součinitel prostupu tepla Uem, která zohledňuje kompletně všechny konstrukce obálky budovy (stěny, podlahy, střechy, okna,...). Zjednodušeně se dá říci, že pokud všechny konstrukce obálky budovy budou navrženy na 0,7 * Upožadované, tak bude splněn i průměrný součinitel prostupu tepla Uem, který je požadovaným ukazatelem energetické náročnosti. V praxi se však dá použít, že některá/é konstrukce bude/ou lepší než 0,7 x Upožadované (např. střecha) a vyváží negativní vliv jiné konstrukce, např. stěny s vyšším U než je 0,7 x Upožadované.
U budov s převažující návrhovou teplotou mimo interval 18 až 22 °C se součinitel prostupu tepla dílčích konstrukcí upravuje na základě součinitele typu budovy e1, který se získá ze vzorce e1 = 16/(tim-4), kde tim je převažující vnitřní návrhová teplota. Pro zmíněnou teplotu 12 °C by platil součinitel e1 = 16/(12-4)  = 2. Na základě výše popsaného by se dal zjednodušeně uvažovat požadavek pro stěnu jako U = UN * e1 * fR = 0,3*2*0,7 = 0,42 W/(m2K).
Jen doplňuji, že v Poslanecké sněmovně momentálně prochází schvalováním novelizace energetického zákon č. 406. Je předpokladem, že by měla vejít v platnost 1.1.2020 a s účinností od 1.7.2020. Zatím není známa konkrétní podoba novelizace, ale s největší pravděpodobností se dotkne i výše zmíněných požadavků.

S pozdravem
Kinzel
Odpovídá:  Ing. Jan Kinzel* - EKIS Praha Ecoten tisk