MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.11.19 / dotaz č. 114147
Dobrý den, prosím velmi o radu.

V našem domě žije problematická sousedka (neplatička, asociální, SVJ s ním vede 5 soudních sporů), která odmítá vpustit do svého bytu odborníky pro kontrolu všeho možného - naposledy to byla kontrola spalinové cesty, kterou u nás dělala kominická firma, která konstatovala, že její komín je nevyhovující.

Vzhledem k tomu, že bydlíme nad ní v půdním bytě, máme obavu, zda by nemohly spaliny z jejího komína vniknout do našeho bytu. Bohužel se s ní nedá jakýmkoliv normálním způsobem domluvit, proto prosím o radu, jaké máme zákonné možnosti tuto situaci řešit. Jakým způsobem a na koho můžeme podat oficiální stížnost? Děkuji velmi, zdravím
Máte několik možností, přičemž primárně samozřejmě záleží na tom, proč byl daný komín kominickou firmou označen za nevyhovující:
– asi nejjednodušší cestou je obrátit se písemně na místně příslušný stavební úřad s žádostí o výkon státního stavebního dozoru. Stavební úřad má právo vstupu do objektu a v případě zjištění nesrovnalostí může zakázat provoz spotřebiče. V dopise neopomeňte uvést, že žádáte o písemné vyrozumění o výsledku řízení.
– podstatně složitější cestou je ohlášení o znečišťování ovzduší na místní Obecní nebo Obvodní úřad, který má pravomoci výrazně omezenější. I tuto žádost je třeba podat písemně a v tomto případě své tvrzení doložit (například fotografiemi, svědectvím více osob a pod.).
– můžete věc řešit soudní cestou. Obrátit se na právníka, nechat udělat (a zaplatit) znalecký posudek a následně na souseda podat žalobu např.pro porušování „sousedských vztahů“. Tato varianta je sice finančně náročnější, ale v podstatě jako jediná Vám skýtá možnost získat finanční náhradu.
– poslední varianta je v podstatě „krizová“. Pokud máte (i subjektivní) pocit, že jste přímo a bezprostředně ohroženi na životě, zdraví nebo majetku, můžete volat na tísňovou linku Hasičů. Ti provedou výjezd zásahové skupiny, která místo zajistí a nebezpečí odstraní.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk