MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.11.19 / dotaz č. 114211
Dobrý den,
máme starý komín s osinkocementovou vložkou. Odpovídá tento materiál dnešním normám, můžu v komíně dál topit nebo je to materiál, který se již nesmí používat?

Děkuji
Komín s osinkocementovou vložkou je možno v současné době provozovat pouze v případě, že na celou spalinovou cestu byla vystavena revizní zpráva, přičemž "spalinovou cestou" je míněn komín, kouřovod i spotřebič. Pokud tedy byl komín s osinkocementovou vložkou realizován např.v roce 1990 včetně připojení kamen a byla na něj současně vystavena revizní zpráva a od té doby nedošlo k žádné změně (zejména výměně spotřebiče), je možné spalinovou cestu provozovat, pokud při pravidelných ročních kontrolách není zjištěno její poškození. To je častý případ např. v chatách, ale již poměrně neobvyklý v rodinných domech nebo bytech.
Z hlediska dnešní legislativy již osinkocementová vložka nebo pouzdro povoleny nejsou, to znamená, že při jakékoliv změně v topné soustavě (především výměna spotřebiče) vyžadující novou revizi spalinové cesty, bude nutnou provést úpravu odpovídající dnešní legislativě (především ČSN 73 4201).
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
tisk