MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

3.11.08 / dotaz č. 11433
dobrý den rád bych se poinformoval přemýšlím o větrné elektrárně pro vlasní spotřebu a přebytek bych rád prodaval do elektrické sítě. Dočetl jsem se, že k prodávání je nutné mít živnostenský list, praxi v elektrine atd. Proto bych rad vedel (nemam ani jedno z uvedenych), co k tomu potřebuji. Prosím o dalši informace, předem děkuji
Vážený pane ,
pokud chcete elektřinu prodávat, jde o podnikání v energetice. Živnostenský list se zde nevydává, místo něho potřebujete licenci pro podnikání v energetice. Podmínky udělení licence upravuje zákon č. 458/2000 Sb (o podnikání v energetice). Licenci vydává Energetický regulační úřad. Formuláře a další podrobnosti najdete na: www.eru.cz.

Držitelem licence může být fyzická osoba nebo právnická osoba, licenci není možno převádět mezi jejími držiteli.

Žadatel o licenci (resp. odpovědný zástupce) musí splnit podmínky pro udělení licence:

a) dosažení věku 21 let,
b) úplná způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost,
d) odborná způsobilost

Žádá-li o udělení licence právnická osoba, musí podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c) splňovat členové statutárního orgánu. Dále je podmínkou pro udělení licence právnické osobě ustanovení odpovědného zástupce. Ten musí rovněž splnit výše uvedené podmínky.

Odbornou způsobilostí pro udělení licence podle § 4 odst. 1 se rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru s maturitou a 6 roků praxe v oboru. U výroby elektřiny nebo tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje vyučení v oboru a 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě. U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 20 kWe není povinnost prokazovat odbornou způsobilost. Odbornou způsobilostí pro udělení licence podle § 4 odst. 2 se rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou a 6 roků praxe.

Pokud nemůžete jako fyzická osoba prokázat odbornou způsobilost, musíte ustanovit odpovědného zástupce obdobně jako právnická osoba. Odpovědný zástupce může tuto funkci vykonávat vždy jen pro jednoho držitele licence.


Doporučujeme vám pročíst si odpovědi na podobné dotazy zde: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis

Přejeme hodně úspěchů!

Světlana Votavová, Karel Srdečný
EkoWATT
www.ekowatt.cz

"*go170809"
Odpovídá:  Ing. Světlana Votavová* - tisk