MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.12.19 / dotaz č. 114365
Dobrý den,
zvažujeme celkovou rekonstrukci cihlového domu, který je ve společenství vlastníků. Z výboru jsem se dozvěděla, že dům je z roku 1963, neví se, z jakých cihel je postaven, ale předpokládají, že z CDm a tloušťka zdiva je 500 mm. Fasáda je z brizolitu.
Na domě je potřeba vyměnit a odizolovat střechu a vyřešit izolaci a zateplení sklepa. Spor je kolem zateplení fasády. Mám tedy dotaz, jestli je vůbec nutné takový dům zateplovat. Četla jsem, že po zateplení cihlového domu může docházet k následným vznikům plísní v bytech. Má se proto pravidelně nárazově větrat. Opravdu při tom nedochází k významným tepelným ztrátám?
Protože si s největší pravděpodobností nebudou všichni vlastníci ochotni/moci pořídit nová okna, bude prý nutné úměrně použít silnější polystyren k zateplení fasády, aby se dosáhlo na státní dotaci. Je tedy opravdu možné silnějším polystyrenem nahradit tepelné ztráty přes nevyměněná okna?
Další dotaz je právě k tloušťce fasádního polystyrenu: Četla jsem, že se na cihlový dům nemá používat polystyren o tloušťce 10-60 mm, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry mezi izolantem a budovou. (https://www.zatepleni-fasad.eu/vse-o-zatepleni/jak-zateplit-dum-vata-nebo-polystyren/). Na těchto stránkách doporučují: „…na zateplení domu stěn tl. 300-500mm použít EPS70F nebo EPS100F tl.120-160mm…“ Je to dobré doporučení? Jak by to pak bylo, pokud by se použil ještě silnější polystyren, aby vyrovnal tepelné ztráty z nevyměněných oken?
Jde spočítat, jaký by byl rozdíl v úspoře tepla ve variantě úplného zateplení domu proti variantě, kde by se nezateplovaly čelní strany domu (tedy strany, kde jsou okna a balkony)? Jaký by byl cenový rozdíl obou variant a především, která z těchto variant je lepší?
Případně prosím o kontakt, kde mi toto spočítají a poradí.
Děkuji za odpověď
Dobrý den,

co se týče vzniků plísní na stěnách v bytech/domech, tak na to mají vliv primárně 2 faktory - prvním z nich je vnitřní vlhkost, a druhým z nich je vnitřní povrchová teplota venkovních stěn. Pokud dům není zateplen, tak venkovní stěny snáze prochladnou/promrznou a teplota na jejich straně, tj. ze strany bytů je výrazně nižší, než když by dům zateplen byl. Čím studenější stěny (resp. pokud se jejich teplota dostane pod teplotu rosného bodu), tím náchylnější na kondenzaci vodní páry ze vzduchu a následné tvorbě plísní. Pokud byla dříve v takovém domě netěsná okna, příp. se dostatečně větralo, tak se plísně nemuseli tvořit, jelikož větráním se snížil obsah vodní páry ve vnitřním vzduchu (v zimě je ve vzduchu uvnitř domu cca 6x více vodní páry než ve vzduchu venku); problém hrozí při nedostatečném větrání/nových těsných oknách a chladných/nezateplených stěnách. Tj. zateplení domu z pohledu tvorby plísní a tep. ztrát prospěje.

Pokud v domě není nucené větrání se zpětným získáváním tepla, tak se doporučuje nárazové větrání, kdy se vymění pouze vzduch, a stěny se "nestihnou" dostatečně ochladit. Z pohledu tep. ztrát je to výrazně efektivnější než např. mikroventilace či větrání ventilačkou.

V případě, že si někteří vlastníci nevymění okna, tak i přesto by mělo jít dosáhnout na dotaci, a to bez nějakého výrazného navýšení polystyrenu.

Ano, v dnešní době se u stěn z cihel plných pálených tl. 500 mm pohybuje zateplení bílým polystyrenem v tl. 120 mm, pokud jdeme na požadovanou hodnotu dle normy, příp. 160 mm, pokud jdeme na doporučenou hodnotu dle normy. Přesné/konkrétní hodnoty by byly předmětem výpočtu.

Ano, při rozhodování co by pro daný dům bylo vhodné je účelné si nechat od některého z energ. speciastů zpracovat energetickou studii, ze které by bylo zřejmé, které řešení je efektivní/se vyplatí, příp. i se zohledněním státních dotací.

S pozdravem,
Pavel Adam
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV tisk