MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.12.19 / dotaz č. 114400
Dobrý den, rád bych vás požádal o informaci, je-li zapotřebí provádět revize komínu u turbo kotlů ? Komín je cca 2m dlouhý a netuším jak vlastně revizi provést.. děkuji
Předpisy vymezené legislativně zákonem 133/1985 Sb v aktuálním znění a vyhláškou 34/2016 Sb., tedy povinnost vstupní revize před uvedením spotřebiče do provozu a následné pravidelné kontroly, se týká všech spalinových cest všech spotřebičů s vyjímkou podokenních topidel (WAW) do 7 kW.
I pro plynový přetlakový nízkoteplotní kotel (tzv.TURBO) tedy platí, že před uvedením do provozu musí majitel objektu zajistit zpracování revizní zprávy spalinové cesty a po uvedení do provozu musí být spalinová cesta 1 x ročně kontrolována kominíkem. Na délce spalinové cesty (odkouření) přitom nezáleží.
Revizi před uvedením do provozu je třeba objednat u kominíka s oprávněním revizní technik spalinových cest. Pravidelnou kontrolu může provést jakýkoliv kominík s živnostenským oprávněním. Povinnost zajištění revize a kontrol je na straně majitele stavby, přičemž neplnění je považováno za porušení zákona a může být sankcionalizováno dle výše uvedeného zákona.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Ostatní
tisk