MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.1.20 / dotaz č. 114410
Lze použít kameninové odpadní roury vnitřní průměr 200mm/1600mm délky jako vložku do komína světlosti 300x300mm.Spoje kamnářský tmel a obsyp keramzitem?V místech spojů by se do stávajícího komína,který je součástí nosného zdiva domu,vybouraly otvory pro instalaci spojení rour a roury zasouvali s hlavice komína.
Toto řešení není dle současné legislativy přípustné (viz. vyhl. 268/2006 Sb. v aktuálním znění). Pro konstrukci spalinové cesty (komínu, vložky, kouřovodu, ...) lze použít pouze materiál, který byl k tomuto účelu certifikován, což výrobce dokládá prohlášením o vlastnostech a označením CE.
Při použití necertifikovaného materiálu, by nemohla být vystavena kladná revizní zpráva spalinové cesty, což je nezbytná povinnost na straně provozovatele (viz. zákon 133/1985 Sb. v aktuálním znění) a spalinová cesta by tedy nemohla být provozována.
Provoz spalinové cesty bez revizní zprávy je přímým porušením legislativy (mimo jiné výše uvedených předpisů), a jako takový může být sankcializován.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
tisk