MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

14.1.20 / dotaz č. 114423
Dobrý den,
budeme zateplovat 40 let starý dům postavený v kopci. V přízemí jsou jen nevytápěné technické místnosti, z jedné strany je přízemí zcela pod zemí a patro je v úrovni terénu. Dům je postaven ze škváráků a fasáda je břízolit, střecha je rovná. Okna jsou před rokem měněna, trojskla Vekra. Tepelná ztráta domu je dle projektu 25 KW, v současné době je tam kotel Dakon 20 KW. Když už původní majitel pro stáří nemohl dělat s uhlím, byl tam nainstalován elektrokotel 18 KW. Přesto že se teplem šetřilo, protopila se za zimu el. energie za 60000 Kč. Proto dům chceme zateplit a pro vytápění použít tepelné čerpadlo zem-voda se získáváním tepla z vrtu.
Zateplovat chceme jen patro - mohou se vyskytnout nějaké problémy na rozhraní zateplené a nezateplené zdi? O kolik by se měla izolací překrýt stěna pod úrovní podlahy?
Přesto že v domě nejsou problémy s vlhkostí, měli bychom preventivně alespoň pro prvního půl metru stěny nad zemí použít paropropustný polystyrén?
Je nějaká šance na získání dotace? Pro kotlíkovou dotaci je potřeba, aby uhelný kotel byl jediný zdroj tepla. Jenže je tam i ten elektrokotel.
Pro dotaci Nová zelená úsporám je nutné nějaké posouzení, výpočet tepelných ztrát a snad i projekt. Kolik toto vše stojí? Nepadne na to větší část dotací, které potom (možná) získáme?

Tepelné ztráty jsem počítal z tabulky Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí na tzb info, na základě projektu domu. V současné době (už po výměně oken) mi vyšly ztráty 14 KW, což přes výpočet denostupňů přibližně odpovídá spotřebované el. energii. Po zateplení stěn by to mělo být 7,9 KW a po zateplení střechy ( až někdy v další etapě) by ztráty měly klesnout na 5,5 KW. Tepelné čerpadlo i dimenzování vrtu předpokládám 8 KW. Po zateplení stěn by potřebná teplota vody v radiátorech měla být pod 50 st.C, tedy pro TČ vyhovující.
Dobrý den,
děkujeme za Váš obsáhlý dotaz. Pokusím se stručně doplnit k jednotlivým odstavcům, pro přehlednost jsem je níže očíslovala.
Ad 1/ Máte-li možnost udělat zemní vrt pro tepelné čerpadlo, je to určitě dobrá volba.
Ad 2/ Je nutné zateplit důsledně i strop nad technickým podlažím, a to v podhledu minerální vatou (tedy odspoda). Problematickým detailem bude partie paty stěny v návaznosti na tento strop. Lepší by bylo v místě, kde je technické podlaží nad terénem provést zateplení i této obvodové stěny, i když není na hranici vytápěné zóny. Rovněž by bylo více než vhodné zateplit alespoň do hloubky 1 m stěnu, která je pod úrovní rostlého terénu. Takovéto řešení jak i plně v souladu s příslušnou ČSN.
Ad 3/Ano, nicméně je vhodné ze stejného materiálu realizovat celou stěnu, a to z důvodu omezení styku dvou materiálů tepelné izolace. Zároveň můžete použít i minerální vatu, která je z hlediska difúzního odporu rovněž vhodným řešením.
Ad4/ Při splněné podmínek dotace Nová Zelená Úsporám dotaci obdržíte. Nejvhodnějším řešením je o dotaci požádat a teprve po přidělení a vyčíslení dotace (kdy je pro Vás spočtená částka alokována po dobu 18 měsíců) se pustit do realizace v daném rozsahu. Při takto zvoleném postupu můžete s dotací v celkových nákladech plně kalkulovat. Pro kotlíkovou dotaci (která ale není vypsána kontinuálně, ale vždy samostatnou výzvou (kolem) pro jednotlivé kraje) je nutnost mít v objektu rodinného domu funkční kotel na tuhá paliva a otopnou soustavu. To, že je zde zároveň elektrokotel, nevadí. Jenom vsuvka – kotel na tuhá paliva musí splňovat požadavky 3. Třídy dle ČSN EN 303-5:2013, jinak je nutné provést jeho výměnu.
Ad5/ Pro dotaci Nová Zelená Úsporám potřebujeme Energetické posouzení a projekt. Částku za zpracování energetického posouzení se běžně pohybovat v řádech 15 -30 tisíc v závislosti na nabídce konkrétního zpracovatele a složitosti objektu. U projekčních prací lze očekávat větší variabilitu rozsahu prací, cena se může pohybovat od jednotek (např. jen výměna okna) po větší desítky tisíc korun (projektová dokumentace pro kompletní rekonstrukci stavby). Pro energetické hodnocení a související projekční práce je v dotaci NZÚ vyhrazena částka 25.000,- Kč.
S pozdravem Michaela Andresová.

Dobrý den,

1/
budeme zateplovat 40 let starý dům postavený v kopci. V přízemí jsou jen nevytápěné technické místnosti, z jedné strany je přízemí zcela pod zemí a patro je v úrovni terénu. Dům je postaven ze škváráků a fasáda je břízolit, střecha je rovná. Okna jsou před rokem měněna, trojskla Vekra. Tepelná ztráta domu je dle projektu 25 KW, v současné době je tam kotel Dakon 20 KW. Když už původní majitel pro stáří nemohl dělat s uhlím, byl tam nainstalován elektrokotel 18 KW. Přesto že se teplem šetřilo, protopila se za zimu el. energie za 60000 Kč. Proto dům chceme zateplit a pro vytápění použít tepelné čerpadlo zem-voda se získáváním tepla z vrtu.

2/
Zateplovat chceme jen patro - mohou se vyskytnout nějaké problémy na rozhraní zateplené a nezateplené zdi? O kolik by se měla izolací překrýt stěna pod úrovní podlahy?

3/
Přesto že v domě nejsou problémy s vlhkostí, měli bychom preventivně alespoň pro prvního půl metru stěny nad zemí použít paropropustný polystyrén?

4/
Je nějaká šance na získání dotace? Pro kotlíkovou dotaci je potřeba, aby uhelný kotel byl jediný zdroj tepla. Jenže je tam i ten elektrokotel.

5/
Pro dotaci Nová zelená úsporám je nutné nějaké posouzení, výpočet tepelných ztrát a snad i projekt. Kolik toto vše stojí? Nepadne na to větší část dotací, které potom (možná) získáme?

6/
Tepelné ztráty jsem počítal z tabulky Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí na tzb info, na základě projektu domu. V současné době (už po výměně oken) mi vyšly ztráty 14 KW, což přes výpočet denostupňů přibližně odpovídá spotřebované el. energii. Po zateplení stěn by to mělo být 7,9 KW a po zateplení střechy ( až někdy v další etapě) by ztráty měly klesnout na 5,5 KW. Tepelné čerpadlo i dimenzování vrtu předpokládám 8 KW. Po zateplení stěn by potřebná teplota vody v radiátorech měla být pod 50 st.C, tedy pro TČ vyhovující.


Odpovídá:  Ing. Michaela Andrejsová - EKIS Nymburk tisk