MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.11.08 / dotaz č. 11449
prosím o zaslání informací jak postupovat při stavbě nízkoenergetického- pasivního rod.domu asi 170 m2 tipy na projektanty, dodavatele,, tepel. čerpadlo, solární panely, možnost dotací?, jak řešit vytápění, ohřev vody, větrání, existují typové projekty na všechny tyto záležitosti
Děkuji,
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o pasivní výstavbu.

Jako první krok je potřeba rozhodnout, zda budete stavět dům nízkoenergetický (NED) nebo pasivní. Je v tom velký rozdíl. Zatímco u NED je kritériem spotřeba energie na vytápění do 50 kWh/m2.rok, tak u energeticky pasivního domu (EPD) je to do 15 kWh/m2.rok a tohoto dosáhnout je náročné. V prvním případě se tedy dům řeší s velmi dobrými tepelnými izolacemi a s ohledem na co největší využití tepelných zisků z oslunění, často se však dá dosáhnout hranice nízkoenergetických kritérií i bez použití rekuperace a náročné vzduchotechniky. EPD se již bez vybavení vzduchotechnikou s rekuperací a přívodem čerstvého vzduchu přes zemní kolektor neobejde. Tímto systémem se tedy větrá – zajišťuje přívod nezávadného čerstvého vzduchu. Tato technická zařízení je potřeba dobře navrhnout a plánovat je podrobně již ve fázi přípravy a projektu. Aby účinnost rekuperace byla dobrá, je nutno dosáhnout požadované vzduchotěsnosti domu, což má vliv na náročné požadavky řešení obálky budovy, preciznost všech detailů apod.
Projektové řešení pasivního domu tedy vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. Kontakty na projektanty se zaměřením na pasivní domy naleznete na stránkách Centra pasivního domu - www.pasivnidomy.cz. Je zde uveden i seznam možných dodavatelů nebo firem, které se zabývají dodávkou některých konstrukčních systémů, které jsou pro pasivní výstavbu vyvinuty a doporučovány (například některé dřevěné montované technologie nebo Medmax). Pokud se rozhodujete pro pasivní dům, doporučuji seznámit se s publikacemi a brožurami Centra pasivního domu, které stručně a přehledně podávají všechny potřebné informace. Je to problematika obsáhlá a nad rámec internetové poradny.
Typové projekty pasivních domů nejsou rozšířené. Důraz je zde spíše kladen na individuální řešení, které zohlední možnosti dané parcely z hlediska nejlepšího využití oslunění a představy budoucích obyvatel domu. Lze se však bezpochyby některými řešeními inspirovat nebo poučit, například realizovaná sídliště pasivních domů v Koberovech v Českém ráji nebo realizace jinde (viz. web Centra pasivního domu). Pro centrální rekuperaci je již déle využíváno a častokrát v EPD realizováno projektové řešení firmy Atrea. Pokud jde o využití tepelných čerpadel – u pasivních rodinných domů nebývají navrhována. Tepelný zdroj zde postačí malý, v řádech do 2 kW a tepelná čerpadla by stavbu prodražila bez výrazného přínosu. Proto je zde nejčastěji používána kombinace solárních plochých kolektorů pro ohřev vody v centrálním zásobníku tepla, který pak je využíván pro ohřev TUV a předehřívání přívodního vzduchu. Dořešit je nutno tedy jakýsi záložní zdroj tepla pro období opravdu mrazivých dní bez slunečního svitu. Zde je více variant.
Pokud jde o dotace – v současné době bylo možno získat dotaci především na solární systémy (kolektory na ohřev TUV anebo s přitápěním do rozvodu ÚT). Dotace na ekologické kotle se omezovaly na výměny starých kotlů. Dále bylo možno žádat o dotaci na tepelné čerpadlo. V příštím roce se očekává rozšíření možností těchto dotací a snad se něco objeví i na pasivní domy. Poskytovatelem dotací je zde Státní fond životního prostředí, je potřeba sledovat webové stránky fondu www.sfzp.cz. Oddíl o dotací se nalezne ve složce Přílohy II.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č.Budějovice

"*go170809"