MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.1.20 / dotaz č. 114651
Dobrý den,
stavíme novostavbu rodinného domu v Obci Svésedlice u Olomouce.Jedná se o patrový dům se sedlovou střechou o užitné ploše cca 200 m2.Celý dům bude vytápěn podlahovým topením a rádi bychom pořídili k vytápění a ohřevu TUV tepelné čerpadlo.Bohužel se v nabídkách vůbec nevyznáme.Někdo nám tvrdí dimenzovat čerpadlo na 70 - 80% tepelné ztráty, jiní tvrdí na 100% tep.ztráty a další zase, že naddimenzovat.Jsem z toho jelen.Někteří tvrdí, že čerpadlo nepodléhá revizím, jiní zase, že podléhají.Záruka, servis.Vůbec se v tom nevyznám.Tepelná ztráta domu 9,56 kw.Dům je z cihel porotherm 30 cm broušených + 16 cm zateplení.
Můžete mi prosím poradit?
P.S.: Nabídky máme od Panasonic, LG, IVT, Nibe, Master Therm, Acond, PZP Heating, AC heating, Vaillant.

Velice děkuji a přeji hezký den.

Vážená paní,
určení velikosti topného výkonu tepelného čerpadla je závislé na více faktorech. Závisí na typu kompresoru, který je osazen v samotném TČ - pokud je použit kompresor bez regulovatelného výkonu, výkon se obvykle dimenzuje na cca 80 % tepelné ztráty, aby nedocházelo při vyšších venkovních teplotách (při kterých je "aktuální tepelná ztráta" objektu menší než výkon tepelného čerpadla), k častému vypínání a zapínání tepelného čerpadla snižující životnost kompresoru (možno kompenzovat zásobníkem topné vody, díky kterému se prodlouží doba, po kterou tepelné čerpadlo pracuje). U tepelných čerpadel s invertorovou technologií (frekvenčním měničem) a plynulou regulací výkonu v rozmezí obvykle 30–100 % je možné tyto systémy dimenzovat na plnou tepelnou ztrátu. Nicméně obecně se tepelná čerpadla nedimenzují na plnou tepelnou ztrátu, jelikož je to investičně náročnější a jejich plný výkon je využíván velmi málo. Je možno zvolit kombinaci tepelného čerpadla a bivalentního/záložního zdroje (např. elektrokotel či elektrická spirála často již součástí TČ, plynový kotel atd.), kdy do určité venkovní teploty lze využívat pouze tepelné čerpadlo a v momentě nedostačujícího výkonu tepelného čerpadla, připojit bivalentní zdroj, který dodá chybějící tepelnou energii. Konkrétní návrh tepelného čerpadla, včetně otopné soustavy, jejího teplotního spádu apod. Vám doporučujeme konzultovat či si případně nechat navrhnout odbornou montážní firmou či projekční kanceláří zabývající se návrhy vytápění s použitím tepelných čerpadel.
Ohledně kontroly tepelných čerpadel - jedná se o povinnost provádět kontrolu těsnosti u tepelných čerpadel, resp. chladivového okruhu, a to jednou za rok. Povinnost provádět kontroly těsnosti vzniká na základě hmotnosti chladiva v zařízení a jeho typu. U rodinných domů je předpoklad nedosažení limitních hodnot a tudíž tato povinnost by nevznikla (je potřeba posoudit konkrétní případ). Záruka a servis tepelných čerpadel bude poskytována za podmínek stanovených každým výrobcem jinak, nutno si vše zjistit před koupí zařízení a porovnat si tyto podmínky.
V případě doplňujících či podrobnějších dotazů můžete využít osobní schůzky u nás ve středisku, ideálně po předem domluvené době schůzky.

S pozdravem
Ing. Lukáš Svoboda