MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.1.20 / dotaz č. 114699
Dobrý den, v případě že novostavba rekreačního objektu splní požadavek 25 % roční spotřeby energie a tím pádem nemusí být doložen PENB, musí i přesto splnit požadavek na množství neobnovitelné energie ? - mám na mysli jestli může být vytápěna např. elektrokotlem nebo el. přímotopy s použitím na přechodné období podzim, jaro. V zimním období se objekt nepoužívá. V objektu budou ještě krbová kamna na dřevo.

Dobrý den,

podle zákona 406/2000 Sb., §7a, vyplývá povinnost průkaz energetické náročnosti budovy. Zároveň se odvolává na v §7a, odst. 5 , kdy povinnost nevzniká :
- u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
- u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
- u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
- u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
- u budov zpravodajských služeb,
- u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
- u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
- u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá,
a dále se tato povinnost nevztahuje na na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

U objektů rekreačních, které jsou využívány pouze po část roku a po tuto dobu spotřebujete méně než 25% energie, kterou byste spotřeboval při jeho celoročním užívání, tak rovněž nemáte povinnost opatřit si průkaz energetické náročnosti.
Pak se nesleduje požadavek na množství neobnovitelné energie, tudíž nemusí tento požadavek splňovat. A pak tedy můžete, v tomto případě, rekreační objekt vytápět elektrokotlem nebo přímotopy.

S pozdravem

Ing. Miroslav Nezdara
EKIS 0033 Cheb
Vyhláška č. 78/2013 Sb.Vyhláška o energetické náročnosti budov
Odpovídá:  Ing. Miroslav Nezdara - EKIS Cheb tisk