MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.2.20 / dotaz č. 115002
Vážený pane inženýre,
obracím se na Vás s dotazem na možnost čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám. Momentálně provádíme rekonstrukci rodinného domu. V současné době stavební firma provádí rekonstrukci vnitřních prostor, včetně zateplení podlah. Následně se chystáme také k zateplení fasády, případně výměny střešních oken. Okna a dveře jsme již měnili v minulosti. Došlo také k výměně plynového kotle a celé otopné soustavy. Jedná se o jednu část dvojdomku.
Je možné v tomto případě žádat o dotaci?
Dobrý den,

V první řadě je potřeba, aby Váš rodinný dům (dále RD) splňoval základní podmínky pro možnost čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám (dále NZÚ) – tzn. je zapsaný v katastru nemovitostí (dále KN) jako rodinný dům, případně jako objekt určený k bydlení, má odpovídající počet pater (maximálně dvě nadzemní, jedno podzemní a obytné podkroví), nejvýše tři samostatné byty a není zde více, než 50% podlahové plochy užíváno v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“.

Žadatelem o dotaci musí být osoba, která je vlastníkem RD zapsaným v KN. V případě, že daný objekt vlastní více osob, pak bude potřeba, aby ostatní vlastníci s rekonstrukcí souhlasili tím, že podepíší tzv. souhlasné prohlášení.

Důležité je, aby žadatel o dotaci neměl nevypořádané závazky vůči státním institucím (Finanční úřad, Zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení, Celní správa).

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce podlah již probíhá, doporučovali bychom technickou konzultaci co možná nejdříve.

V 1. fázi je potřeba především zkonzultovat tepelnou izolaci do podlahy, aby bylo toto opatření případně uznatelné (tzn. splňovalo parametry dotace z programu NZÚ).
• na schůzce je potřeba doplnit, jaké konkrétní tepelně izolační materiály bude dodavatel stavebních prací realizovat – převážně informace o výrobci a označení výrobku, abychom bylo možné zjistit přesnou hodnotu λ (= deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu)
• pokud máte původní projektovou dokumentaci od domu, vezměte ji s sebou (zásadní jsou výkresy všech podlaží, včetně sklepa, řezy, pohledy, a technická zpráva s popisem skladeb jednotlivých konstrukcí)
• pokud máte projekt k aktuální rekonstrukci interiéru, tak vezměte i ten
Veškeré doklady (objednávky, faktury, smlouvy, příjmové doklady), související se snižováním energetické náročnosti domu, bychom doporučovali už v této fázi, aby byly uzavírány mezi žadatelem (vlastníkem RD) a dodavateli. Předejdete tak případným komplikacím při doložení realizace v případě, že budete žádat o dotaci z NZÚ.

Pokud byly okna a vchodové dveře vyměněny před více než dvěma lety, pak na tuto výměnu již nebude možné žádat o dotaci NZÚ. Pokud byly měněny později (tj. ne více než před dvěma lety od podání žádosti), pak by bylo možné zařadit je mezi opatření na které se žádá dotace z NZU (v případě, že nová okna splní podmínky programu). Výměna střešních oken s nárokem na dotaci je možná v těch případech, pokud jsou okna umístěna ve vytápěné, obytné zóně. Tzn. pokud by se okna nacházela např. na nevytápěné půdě, dotaci z NZÚ by nebylo možné na toto opatření uplatnit.

Co se týče výměny zdroje vytápění, tak vzhledem k tomu, že ve Vašem případě byl měněn starší plynový kotel tak nárok na dotaci na výměnu zdroje vytápění bohužel nemáte. Ten byste, dle aktuálně vypsaných dotačních programů, měli pouze tehdy, pokud by původním zdrojem vytápění byl buď kotel na pevná paliva, nedosahující parametrů pro 3. třídu dle ČSN EN 303-5:2013 nebo lokální topidla sloužící společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.

Zateplení podlahy v I.NP a zateplení fasády jsou ve Vašem případě bezpochyby energeticky úsporná opatření, která (při dodržení parametrů stanovených v podmínkách NZÚ) lze financovat s podporou programu NZÚ. Přesně pro tyto případy je dotační program NZÚ určen.

V případě zájmu o schůzku se neváhejte ozvat.

Ing. Pavel Dvořák, č. osv. 1564

EKIS Šumperk (energetické konzultační a informační středisko MPO)
Hlavní třída 904/8, 787 01 Šumperk
Tel: +420 774 204 491
www.tepelnaztrata.cz