MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.2.20 / dotaz č. 115226
Dobrý den,

chci se zeptat jak postupovat v případě, že zpracovávám PENB na novostavbu výrobní haly s administrativou. Jedná se o halu, kde najíždějí vlakové soupravy a následně se zde lakují, opravují atd. V tomto případě objekt nesplňuje požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla nejspíše z důvodu nezateplené konstrukce podlahy na zemině, kdy je to z hlediska technické proveditelnosti nemožné tuto konstrukci zateplit. Výrobní hala je vytápěná na 18°C a probíhá zde úprava vzduchu.
Vážená paní,
požadavky na energetickou náročnost novostavby haly, hodnocené jako budova s téměř nulovou spotřebou energie, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené haly nejsou vyšší než referenční hodnoty. A právě u objektů průmyslových hal je kritické splnění požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla (Uem), kdy navíc v předchozím období došlo ještě ke zpřísnění tzv. redukčního činitele požadované základní hodnoty Uem z hodnoty 0,8 na novou hodnotu 0,7 (v rámci hodnocení novostaveb jako budov s téměř nulovou spotřebou energie). Možností jak splnit požadavek na Uem je několik a některé lze odvodit i ze vzorce pro jeho výpočet, tj. Uem=(Uj x Aj x bj) / ∑ Aj + ΔUem :

1/ Pokud není technicky proveditelné či ekonomicky smysluplné (např. hutněný štěrkový podsyp z pěnového skla) zateplit konstrukci podlahy přilehlé k zemině, pak je potřeba ostatní konstrukce tvořící obálku budovy tepelnětechnicky zlepšit, tj. snížit jejich konečnou hodnotu U

2/ V rámci vypracovávané projektové dokumentace, navrhnout a provést důslednou optimalizaci tepelných vazeb, resp. optimalizovat řešení stavebních detailů z hlediska tepelně technického, s cílem maximálně snížit hodnotu ΔUem ve výpočtovém modelu

3/ Pokud je to projekčně možné zvážit snížení hodnoty vnitřní návrhové teploty v hale v zimním období s cílem snížit referenční hodnotu Uem,R

Vzhledem k tomu, že nastíněná problematika je poměrně rozsáhlá a vyžaduje komplexní systematické řešení, nabízíme Vám ještě osobní konzultaci u nás na středisku EKIS v Olomouci, jelikož máme bohaté zkušenosti právě z dané oblasti i díky dlouholeté úzké spolupráci s realizační a projekční kanceláří specializující se právě na projekci a výstavbu novostaveb halových objektů. V případě využití nabídky na osobní konzultaci nás prosím kontaktujte na tel. 777 068 990, popř. na e-mailu svobodapa@volny.cz.

S pozdravem
Ing. Lukáš Svoboda